9. desember: Status fra kriseledelsen

Besøk ved bo- og omsorgssenter i jule- og nyttårshelgen, åpningstider ved Koronaklinikken i jule- og nyttårshelgen og fortsatt ungdomsskoler på rødt smittevernnivå, var tema for kriseledelsen i dag.

Besøk ved bo- og omsorgssenter i jule- og nyttårshelgen

Beboerne ved bo- og omsorgssentrene er en særlig sårbar og risikoutsatt gruppe, og kommunen har stort fokus på tiltak for å hindre smitte ved disse institusjonene.

Alle kommunens bo- og omsorgssenter vil være åpne for besøk i jule- og nyttårshelgen. Besøkende må følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for besøk. Dette innebærer blant annet å holde avstand, og at det kun kan være et fåtall personer på besøk hver gang.

Beboere og pårørende vil få informasjon om besøksrutinene for jule- og nyttårshelgen.

Åpningstider ved Koronaklinikken i jule- og nyttårshelgen

Koronaklinikken vil holde åpnet alle dager i jule- og nyttårshelgen med unntak av 1. juledag og 1. nyttårsdag.

Åpningstidene vil kunne endres dersom det blir endringer i smittesituasjonen. Kommunens smittesporingsteam vil ha ordinær bemanning gjennom hele jule- og nyttårshelgen.

Det vises til kommunens nettsider for nærmere informasjon om åpningstidene ved Koronaklinikken.

Fortsatt rødt smittevernnivå i ungdomsskolene

Kriseledelsen besluttet 26. november å innføre rødt smittevernnivå i ungdomsskolene fra 1. desember til og med 14. desember. Smittesituasjonen i Asker er ikke vesentlig endret.

Kriseledelsens beslutning

 • Rødt smittevernnivå videreføres i ungdomsskolene frem til og med juleferien.
 • Gult smittevernnivå vurderes fra skolestart i januar med mindre smittesituasjonen tilsier noe annet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.

Orienteringssaker 

Det ble gitt en kort orientering om status for følgende saker: 

 • Smittesituasjonen
 • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
 • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
 • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
 • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
 • Personellsituasjonen
 • Samarbeid med andre beredskapsaktører
 • Samarbeid med frivilligheten
 • Kommunikasjon eksternt og internt