9. september: Status kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har siden slutten av forrige uke fulgt opp et mindre smitteutbrudd blant en gruppe unge mennesker i 20-årene. Kommunen har fortsatt ikke registrert nye smittetilfeller knyttet til det aktuelle utbruddet, men følger fremdeles situasjonen tett.

Det er de siste to dagene registrert to nye smittetilfeller, begge knyttet til yngre mennesker, og Asker kommune har per i dag totalt 232 påvist smittede innbyggere.

Kriseledelsen registrerer at det i dag signaliseres fra Fylkesmannen at det ikke er begrensninger på antall passasjerer på skolebussene, og at dette kan være en potensiell smitterisiko. Spørsmålet vil diskuteres videre i neste møte.

For øvrig ble det gitt en orientering om følgende: 

  • Smittesituasjonen
  • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
  • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
  • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
  • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
  • Personellsituasjonen
  • Samarbeid med andre beredskapsaktører
  • Samarbeid med frivilligheten
  • Kommunikasjon eksternt og internt