30. juni: Alle ansatte i skoler og barnehager i Asker får tilbud om vaksine i sommer

Kriseledelsen i Asker ble i møtet onsdag 30. juni enige om at kommunen kan tilby første dose til alle som har registrert seg i vaksinekø, inkludert ansatte i skoler og barnehager, innen 1. august.

Med forbehold i FHIs vaksineprognoser for juni og juli, vil kommunen tilby vaksine til alle innbyggere over 18 år.  

– Vi har per 29. juni startet innkalling av den siste gruppen, alderen 25 - 39 år, og alle i denne gruppen vil få tilbud om vaksine denne uken og i uke 27. Det vil si at alle innbyggere som har registrert seg for vaksine har fått tilbud om første dose, sier kommuneoverlege, Meera Grepp.

Setter av egen vaksinedag for skoler og barnehager 

– For å sikre at alle ansatte i målgruppen er vaksinerte før skolestart, setter vi av en dag i begynnelsen av august for å fange opp ansatte i målgruppa som ikke er blitt vaksinert, inkludert ansatte som bor i andre kommuner, sier kommuneoverlegen.

Tilbudet vil gjelde en bestemt dag i uke 31. Den enkelte ansatte som dette er aktuelt for, ringer vaksinasjonstelefonen for å bestille vaksinetime. Ansatte får informasjon fra sin leder. 

Alle innbyggere i Asker må registrere seg i vaksinekø for å få koronavaksine.