22. januar: Alvorlig situasjon – Asker venter med lettelser

Asker kommune følger den alvorlige smittesituasjonen med den engelske virusvarianten i Nordre Follo tett, og har fredag kveld hatt ekstraordinært møte i kriseledelsen.   – Vi setter ytterligere lettelser på vent, og ser fram til hva regjeringen kommer med av tiltak i denne situasjonen, sier ordfører Lene Conradi.

Kort fortalt

 • FHI melder om at en engelsk virusvariant er påvist i et utbrudd i Nordre Follo.
 • Asker kommunes kriseledelse følger situasjonen tett, da kommunene er i samme bo- og arbeidsmarkedsregion.
 • Innbyggere anbefales å ikke reise til Nordre Follo på grunn av den alvorlige smittesituasjonen.
 • Kriseledelsen anbefaler fortsatt begrenset sosial kontakt utenfor hjemmet i tiden framover
 • Kriseledelsen setter nå planlagte lettelser i smitteverntiltak på vent

Folkehelseinstituttet (FHI) har i dag (22. januar) varslet at den engelske virusvarianten er påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning og flere utbrudd. FHI bistår nå Nordre Follo kommune i en rekke tiltak for å stoppe spredningen - i samarbeid med Helsedirektoratet.

Alvorlig situasjon

Situasjonen med spredning av den britiske varianten av koronaviruset er alvorlig. Vi kan ikke lene oss tilbake, vi må følge utviklingen tett. Derfor møttes kriseledelsen i dag for å være oppdatert og for å vurdere nødvendige tiltak, sier Asker-ordfører Lene Conradi. Hun understreker at det er avgjørende at vi klarer å stoppe videre spredning, og vi må alle bidra for å unngå en enda mer alvorlig situasjon.

- Vi gir derfor folk en anbefaling om ikke å reise til Nordre Follo og Follo-regionen nå. Vi anbefaler også fortsatt begrenset sosial kontakt utenfor hjemmet i tiden framover, sier hun.

Setter gjenåpning på vent

Asker kommune vil vurdere ytterligere tiltak i tråd med nasjonale føringer for regionen når dette foreligger. Kommunen er i dialog med nabokommuner for å koordinere tiltak i tråd med regjeringen føringer og anbefalinger.

- Nasjonale helsemyndigheter er tydelige på at denne situasjonen er alvorlig. Dette betyr at den gradvise gjenåpningen vi hadde håpet på nå må settes på vent, og at nye tiltak vil bli vurdert iverksatt i tiden framover i tråd med nasjonale føringer, sier Lene Conradi.

Koordinering med nasjonale myndigheter og kommuner

Asker kommune har i ettermiddag hatt møte med Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Statsforvalteren for å koordinere tiltak i Oslo-regionen, for å forsøke å stoppe spredningen av den engelske virusvarianten. Regjeringen er, etter dette møtet, oppfordret til å fatte vedtak om smitteverntiltak som omfatter regionen rundt Nordre Follo.

FHI beskriver virusvarianten som mer smittsom, men mener den etter all sannsynlighet ikke gir mer alvorlig sykdom enn variantene som har dominert i Norge så langt.  Ifølge avdelingsdirektør Line Vold ved FHI er situasjonen alvorlig, siden de foreløpig ikke har funnet noe kjent smittevei, for eksempel til reisende fra Storbritannia, for dette utbruddet.

Kriseledelsens beslutning

Kriseledelsen vedtok følgende anbefalinger som gjelder fra dags dato og inntil videre:

 • Anbefaling om å unngå reiser til Nordre Follo kommune.
 • Anbefaling om å fortsatt begrense sosial kontakt utenfor hjemmet.
 • Det innføres ytterligere strenge besøksrestriksjoner på institusjoner og heldøgns omsorgsboliger for eldre.

Asker kommune utsetter ytterligere lettelser i smitteverntiltak inntil videre.

Kriseledelsen minner for øvrig om at kommunen allerede har følgende strenge tiltak gjennom forskrift:

 • Skjenkestopp
 • Stengte treningssentre og tilsvarende
 • Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der man ikke kan bruke én meters avstand
 • Bruk av hjemmekontor der det er mulig
 • Begrensninger på arrangementer og aktiviteter innendørs i tråd med nasjonale føringer

Asker kommune følger situasjonen tett, og vil vurdere endringer i tråd med nasjonale føringer for regionen når dette foreligger.