4. november: Ansatt med påvist covid-19-smitte på Risenga bo og omsorgssenter

En ny ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter har i dag fått påvist covid19. Vedkommende har vært i karantene siden lørdag og er nå i isolasjon. Den ansatte jobber på en annen avdeling enn der det lørdag ble påvist smitte.

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Nærkontakter er satt i karantene. Alle beboere på berørt avdeling og ansatte på berørte avdelinger testes.

Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

I samråd med kommuneoverlegen i Asker opprettholdes midlertidig besøksstans på alle avdelinger, også for brukerne på Dagsenteret.