11. mars: Arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses

For å begrense og forsinke mulig smitte av koronavirus har Asker kommune, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, besluttet å avlyse eller utsette alle arrangementer med 500 eller flere deltakere.

Arrangør har et selvstendig ansvar

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefaler Folkehelseinstituttet å gjennomføre en risikovurdering. Dette er arrangørens ansvar. Om arrangøren ønsker å gjennomføre arrangementet som planlagt, må risikovurderingen godkjennes av kommunen.

Rådene som gis vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19. Arrangører må derfor følge med på informasjonen som til enhver tid kommer fra Folkehelseinstituttet.

Se Folkehelseinstituttets retningslinjer og råd for risikovurdering av arrangementer her.

Råd til organisering

  • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Dette er spesielt viktig for personer som har vært i utbruddsområder de siste 14 dagene.
  • Ha skjerpet fokus på hånd- og hostehygiene.
  • Sørg for at deltakere og publikum kan opprettholde god håndhygiene i form av håndvask med såpe og vann. Der vann ikke er lett tilgjengelig, anbefales lett tilgang på hånddesinfeksjonsmidler.
  • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg.
  • Informasjonsplakater fra Helsedirektoratet er til fri bruk og anbefales hengt opp.

Følg med på oppdaterte råd ved store arrangementer knyttet til koronasmitte på fhi.no.

Risikovurdering skal sendes inn

Vurderingen for godkjenning sendes til: . Vi ber om at emne-feltet i e-posten merkes: «Navn på arrangør» + arrangement 100-500 deltagere. Det kan være stor pågang, så behandlingen kan ta tid.

Kommunen vurderer situasjonen fortløpende, og vil komme med skjerpede råd om arrangementer i løpet av kort tid.

Se her for oppdateringer (pressemeldinger og smittetall) om korona-situasjonen i Asker.