10. juni: Asker forbyr ikke rulling for russen, men følger situasjonen nøye

Per i dag er ikke smittesituasjonen slik at Asker innfører hastevedtak etter smittevernloven, men tiltak vil bli innført dersom det er nødvendig.

Kommuneoverlege Meera Grepp er bekymret for at det kan komme større utbrudd blant russen også i Asker, spesielt fordi de er for mange sammen og at de forflytter seg mye.

Kommuneoverlegen minner russ og russeforeldre om:

  • Det er ikke tillatt å ha større fester.
  • Asker-russen oppfordres om ikke å samle seg med russ fra Bærum eller Oslo nå. Bærum-bussene har ikke lov til å rulle, det gjelder også for Asker-russ som er med på dem.
  • Hold deg til russekohorten din. Vi har ikke forbudt samling i bussene, men det er begrensning på hvor mange som kan være sammen i private samlinger for øvrig.
  • Russeforeldre oppfordres til å ta forholdsregler mens feiringen pågår. Holde en-meteren, også innad i familien din, akkurat i russetiden. Foreldre kan vise omsorg, men la være å klemme og være fysisk tett på russebarna sine.

Hold oversikt over hvem som er på bussen

Kommuneoverlegen minner om at russebuss-sjefen til enhver tid skal holde oversikt over hvem som er på bussen. For å forenkle arbeidet har Asker kommune tilbudt alle russ å bruke Safespot. En egen Safespot opprettes for hver buss og bussjefen får så tilsendt en plakat med egen QR-kode for deres buss.

Med å ha en digital innsjekking på bussen kan smittesporing gjøres raskt og effektivt, og færrest mulig settes i karantene hvis noen er uheldige å bli smittet.

Ønsker du å ta i bruk Safespot, send e-post til: 

Russeåd for Asker.

Disse råd og regler gjelder for Asker nå (utgått).