30. april: Asker trapper gradvis opp testkapasiteten

I tråd med nasjonale føringer vil Asker kommune gradvis bygge opp testkapasiteten, slik at flere med symptomer på Covid-19 skal få muligheten til å teste seg.

På en pressekonferanse 29. april ba Helsedepartementet kommunene om å trappe opp test- og smitteoppsporingskapasiteten i løpet av mai. Målet er å imøtekomme nasjonale føringer i smittevernloven om å kunne teste inntil fem prosent av befolkningen i uken.

Vi teste alle som fyller kriteriene

- Vi vil teste alle som fyller testkriteriene. Ved manglende testkapasitet i vil vi prioritere testing av personer i risikogrupper og de som er i samfunnskritiske funksjoner, i tråd med nasjonale føringer, sier Grepp.

Nasjonale retningslinjer legger opp til at dersom det er ledig kapasitet i kommunen kan innbyggere med påvist symptomer på Covid-19 og med henvisning fra lege testes. For å kunne tilby økt kapasitet, effektiv organisering og forsvarlig testing, må kommunen sikre tilgang på test- og smittevernutstyr, etablere ny «drive-in»-teststasjon og få på plass tilstrekkelig bemanning.

– Inntil vi har fått på plass full testkapasitet, har vi ikke mulighet til å teste alle med symptomer på luftveisinfeksjon, og de aller fleste har ikke Covid-19. Vi vil fortsatt prioritere testing av personer i risikogrupper og de som er i samfunnskritiske funksjoner, i tråd med nasjonale føringer, sier Grepp.

Har du symptomer?

Hvis du har forkjølelsessymptomer, skal du holde deg hjemme til du har vært helt frisk i minst ett døgn. Detaljert informasjon om når du skal holde deg hjemme eller være i karantene eller isolasjon, finner du på www.helsenorge.no.

Om du har lette forkjølelsessymptomer, kan du vente to dager før du eventuelt tar kontakt for prøvetaking. Det forutsetter at du fortsatt har symptomer.

Ved spørsmål om du skal testes eller ikke, kan du ringe til din fastlege eller til koronatelefonen. Nummeret til koronatelefonen i Asker er 66 71 59 99. Koronatelefonen er bemannet fra kl. 08.00-20.00 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 lørdag og søndag.

Ta alltid kontakt med fastlegen først for sykdom som ikke er akutt, dette gjelder både Covid-19 og annen sykdom. Legevakt (116 117) kontaktes utenom fastlegens åpningstider når det haster. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Nye testkriterier

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for koronavirus (SARS-CoV-2) av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har Covid-19, og som er:

1. Pasient med behov for innleggelse

2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon

3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid

4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*

5. Person som er i karantene pga. nærkontakt til et bekreftet tilfelle av Covid-19 eller etter reise

6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning

7. Andre med mistenkt Covid-19

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom, som hjerte- og karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt eller betydelig nedsatt lungefunksjon.

Les mer om testkriteriene her.