Asker vurderer ytterligere smitteverntiltak

Asker kommune følger nøye med på smittesituasjonen i Oslo-regionen, og vurderer fortløpende nødvendige tiltak for å bidra til å holde smittetrykket nede - både i kommunen og i samfunnet for øvrig.

- Vi forstår behovet i Oslo for å innføre strengere tiltak, og vi er nødt til å se på hvordan også vi kan bidra til at smittetrykket lokalt og regionalt holdes nede, sier ordfører Lene Conradi, som også viser til betydningen av samarbeid med de nærmeste nabokommunene Bærum, Lier og Drammen i dette arbeidet.

Kommunens nærhet til hovedstaden gjør at man må ta smittevernreglene på alvor, og vurdere nye tiltak.

- Etter møtet med - og oppfordringene fra - helseminister Bent Høie mandag kveld, vil kriseledelsen i Asker gjennomgå ulike tiltak, og da særlig bruk av munnbind og hjemmekontor. Vi vil informer om tiltakene når vi, etter grundige vurderinger, har besluttet hva vi mener er riktig å innføre i Asker som følge av situasjonen i Oslo, sier Conradi.

Kriseledelsen i Asker kommune møtes onsdag 30. september.