Besøksregler for bo- og omsorgssenterne

Alle våre bo- og omsorgssentre er åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene.

Alle medarbeidere på institusjonene bruker munnbind.

Generelle regler for alle besøk

Du må kontakte sykehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk. Du kan bestille time enten ved å ringe, eller ved å bruke den digitale timebestillingsordningen (ikke alle senterne har innført digital bestilling foreløpig).

Finn ditt senter for å bestille time her.

Her kan du bestille time digitalt (gjelder ikke alle sentrene foreløpig)

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

  • er syk
  • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
  • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.

Vi jobber kontinuerlig med å holde smitten borte fra våre bo- og omsorgssentre for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt, og håper på forståelse for restriksjonene. Vi kan gjøre individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.

Slik foregår besøkene ved våre bo- omsorgssentre og omsorgsboliger 

Helsedirektoratets nye nasjonale veileder for besøk i helse- og omsorgssentre gjør at vi nå kan åpne opp for innendørs besøk i kontrollerte former.

Informasjonskriv til pårørende og beboere om hvordan vi gjennomfører besøk.

Ved påvist smitte

Dersom en beboer eller en ansatt ved en av våre bo- og omsorgssentre får påvist covid-19, følger Asker kommune retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Ønsker du mer informasjon? 

Regler og forskrift

Asker forholder seg i hovedsak til de nasjonale tiltakene, men har i tillegg innført ytterligere tiltak på enkelte områder.

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne eksempler på spørsmål som ofte stilles til oss, og svarene på dem.