Bruk munnbind på kollektivreiser

Koronasituasjonen i Oslo krever at kommunene som utgjør det felles bo- og arbeidsmarkedet i hovedstadsområdet bidrar til å begrense smittespredningen i regionen. Asker kommune kommer i dag med sterke anbefalinger til bruk av munnbind på kollektivtrafikk. Anbefalingene gjelder fra 30. september og 14 dager fremover.

- Smittesituasjonen er særlig alvorlig i Oslo nå. Vi ligger nær hovedstaden, og det er tett kontakt mellom befolkningen i de to kommunene - både i private sammenhenger, ved ulike arrangementer og i arbeids- og studiesituasjoner.

Med tiltakene kriseledelsen i dag har besluttet, ønsker vi å bidra til å begrense smitte - og helst stoppe - utbruddet i Oslo. Vi mener at dette også kan bidra til å begrense mulige smitteutbrudd i Asker, sier ordfører Lene Conradi.

I helseministerens møte denne uken med kommunene i bo – og arbeidsregionen rundt Oslo ble det drøftet felles oppfølging av smitteverntiltak. Anbefalingen er at kommunene iverksetter tiltak som bidrar til å redusere smitten i regionen. De tiltakene som Oslo har iverksatt legges til grunn, men vurderes opp mot lokale forhold og smittesituasjonen i den enkelte kommune.

Sterke anbefalinger

Kriseledelsen i Asker kommune har i dag besluttet følgende tiltak:

Munnbind på kollektivtransport

En sterk anbefaling om bruk av munnbind ved all bruk av kollektivtransport også innad i kommunen. Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meter avstand. Dette gjelder for alle personer over 12 år.

Hjemmekontor

En sterk anbefaling om økt bruk av hjemmekontor for alle som kan – både offentlig og privat sektor.

Større arrangementer innendørs

Det er viktig å redusere smitterisikoen ved gjennomføring av større arrangementer innendørs. Det er en sterk anbefaling om ikke å arrangere eller delta på innendørs arrangementer, der det er flere enn 50 deltakere og det ikke er faste sitteplasser.

Det betyr at på religiøse-, kultur- og idrettsarrangementer vil man kunne være flere enn 50 personer dersom det er seteplassering. Avstandsregelen om én meter gjelder.

Registrering av gjester på skjenkesteder

Alle skjenkesteder i kommunen anbefales å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv dersom en gjest får påvist korona etter besøket. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.

Munnbind i hjemmesykepleien

Vi innfører nå bruk av munnbind i hjemmesykepleien når en ikke kan holde en meter avstand. 

Koordinering med nabokommunene

Ordføreren legger vekt betydningen av koordinering og et godt samarbeid med nabokommunene.

- Det har vært tett kontakt mellom kommunene på vestsiden av Oslo; Bærum, Asker, Lier og Drammen, slik at smitteverntiltakene virker sammen og understøtter hverandre. Tiltakene kan variere fra kommune til kommune, og være avhengig av beliggenhet i forhold til hovedstaden.

Vi ser at både Asker og Bærum kommuner har utstrakt jobbreiser og pendlertrafikk inn mot Oslo. Bærum har vel og merke en felles grense med hovedstaden. Slik sett har Bærum en større kontaktflate mot Oslo – blant annet med en felles kommunegrense og mye direkte kontakt gjennom aktiviteter som kultur, idrett og private sammenkomster, sier Conradi.

Vurderer situasjonen løpende

- Vi har vurdert disse tiltakene nøye, gitt situasjonen vi nå har i Asker. Asker har i dag et lavt smittetrykk. Vi har registrert at det siden 1. august kun er 2 av registrerte smittetilfeller som har oppstått i Oslo. Vi vil gjøre løpende vurderinger, og det er naturlig å se på dette igjen neste uke, sier ordfører Lene Conradi.

Det vil bli en orientering om tiltak og smittevernsituasjonen i Asker i formannskapet etter høstferien, tirsdag 6. oktober.

Oppfordrer til å følge anbefalingene

-  Vi er glade for at alle bidrar i arbeidet med å begrense smitte i samfunnet. Vi må fortsatt holde ut og bidra til å redusere smitte og hindre alvorlig sykdom. Derfor vil vi nå oppfordre innstendig alle våre innbyggere til å følge disse sterke anbefalingene, slik at vi alle bidrar til å begrense smittespredningen, både i kommunen vår og i hovedstadsregionen som helhet, sier Conradi.

Ordføreren understreker at dersom anbefalingene ikke følges, eller smittespredningen øker ytterligere, kan det bli aktuelt å innføre strengere tiltak.

Anbefalingene gjelder fra 30. september og 14 dager fremover.