Tilbakemelding fra foreldre på barnehage- og skoletilbudet våren 2020

Asker kommune har sendt ut en undersøkelse til alle foreldre i kommunale barnehager og skoler. Resultatene skal brukes i planleggingen av  høstens barnehage- og skoletilbud i tråd med smittevernregler og trafikklysmodellen.

Vi vil gjerne ha synspunkt på hvordan dere foreldre har opplevd tilbudet i barnehager og skoler denne våren med omfattende smitteverntiltak. Et utvalg av de eldste barna i barnehagene og elevrådene i skolene har også blitt invitert til å si sin mening.

Barnehagene og skolene har sendt ut spørsmål i en lenke til foreldre på Vigilo/e-post. Vi minner om invitasjonen, og håper dere har mulighet til å avgi svar. Undersøkelsen lukkes torsdag 18. juni.

Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen i Vigilo eller på e-post, kan du ta kontakt med din skole eller barnehage, som kan hjelpe deg med en lenke til undersøkelsen.