Dette gjelder for organiserte aktiviteter i Asker fra 26. april

Fra 26. april ble det enkelte lettelser når det gjelder fritidsaktiviteter for barn og unge. I det skolene er på rødt tiltaksnivå denne uken, er det fortsatt anbefaling om faste, mindre grupper og avstand som bør følges. Voksne kan trene med avstand utendørs.

Kort fortalt

Nedenfor vises informasjon som er sendt til paraplyorganisasjonene innen kultur- og idrettsområdet i forbindelse med at Asker kommune er underlagt tiltaksnivå 5B fra mandag 26. april.

Det er vanskelig å tolke hva som er tillatt under tiltaksnivå 5B i Covid-19-forskriften, samtidig som skolene i Asker er på rødt nivå denne uken. 

Asker ble sammen med nærliggende kommuner, anmodet om å vurdere forsterkede tiltak. Vi valgte anbefalinger fremfor regler i forskrift. En lokal anbefaling bør følges, selv om den ikke er forskriftsfestet.

Tiltaksnivå 5B er fortsatt veldig strengt, men med enkelte lettelser, spesielt for barn og unge. Lag og foreninger må gjøre seg kjent med hvilke begrensninger som gjelder for 5B. For det som ikke er beskrevet, gjelder nasjonale regler.

Her er en kort, ikke utfyllende forklaring:

Frem til 1. mai

Skolene i Asker er på rødt tiltaksnivå denne uken. Anbefalingen er som i skolen; faste, mindre grupper på inntil ti deltakere som holder avstand, ingen nærkontakt. Om mulig anbefales det å ha de samme kohortene som på skolen.

Lag og foreninger må vurdere hvordan de løser dette i forhold til størrelse på lokaler etc. og legge opp aktivitetene deretter.

Fra 1. mai

Fra 1. mai er skolene på gult nivå. Da kan barn og unge under 20 år trene/øve som normalt, herunder kontaktidrett. Vi anmoder samtidig om at så lenge vi har forsterkede smitteverntiltak og er i en pandemi, bør man tenke små, faste grupper.

Noen regler og anbefalinger for organiserte aktiviteter ved tiltaksnivå 5B

 • Trening/øving barn og unge under 20 år
  Barn og unge kan trene/øve som normalt. De er unntatt fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Nasjonal anbefaling er inntil 20 deltakere i faste grupper.
  Ved rødt nivå på skolene anbefales inntil 10 deltakere samt faste trenings-/øvingsgrupper.

 • Trening/øving på tvers av kommunegrenser
  Unødvendige reiser er ikke anbefalt. Barn og unge kan trene/øve på tvers av kommunegrenser og reise til sin nærklubb i nabokommunen.

 • Munnbind
  Fritak for de som utøver fysisk aktivitet. Ellers er det er plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, deriblant på offentlige steder som lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

 • Arrangementer utenfor hjemmet er ikke tillatt, herunder kamper , seriespill og forestillinger.

 • Foreldre som tilskuere
  Vi anbefaler, så lenge vi er på forsterket tiltaksnivå og i en pandemi, at foreldre ikke er tilstede i lokaler og på arenaer under øving/trening. Og slik at det ikke fremstår som oppvisning og vil kunne rammes av arrangementsforbudet i covid-19 forskriften.

 • Voksne/barn-aktiviteter
  Aktiviteter innendørs med barn og voksne sammen kan ikke gjennomføres, da det ikke er tillatt med aktiviteter innendørs for voksne over 20 år.

 • Voksne kan trene utendørs, så lenge de holder avstand, og i grupper på inntil 20 deltakere. Ved utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidretts-utøvere, skal det ikke pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

 • Anbefalt avstand
  For kommuner som tilhører tiltaksnivå 5B, gjelder anbefaling om to meter avstand til personer i risikogruppen og i situasjoner der smitterisikoen kan være høyere, som for eksempel fysisk aktivitet med høy intensitet, roping og synging. Dette gjelder primært voksne, men også barn og ungdom over 12 år som ikke deltar i den fysiske aktiviteten må holde avstand og bruke munnbind for å unngå smitterisiko.

De strengeste tiltakene gjelder alltid

Det er alltid de strengeste tiltakene som gjelder; nasjonale, regionale eller lokale. Asker kommune kan ikke gi fritak fra regler som er innført nasjonalt eller regionalt.

Vi minner samtidig om de nasjonale reglene om å holde avstand, begrense sosial kontakt og holde seg hjemme om man er syk.

God trening og øving ønskes for store og små

Takk igjen for forståelsen og for godt samarbeid. Vi må ofte rette spørsmål til statsforvalteren og helsemyndighetene for å få avklart hvordan reglene skal tolkes, derfor tar det dessverre noe tid før dere får svar.

Det er lysere tider i vente og vi er veldig glade for de lettelsene som nå er innført. Vi ønsker store og små fine treninger og øvinger fremover!