15. mai: Gradvis gjenåpning av kommunale idrettshaller og skolenes gymsaler

Asker kommune gjenåpner nå gradvis kommunale idrettshaller og skolenes gymnastikksaler for ordinær aktivitet fra 18. mai.

Kort fortalt

Det er en forutsetning at smittevernreglene overholdes, og at aktivitetene gjennomføres i tråd med veileder fra Norges idrettsforbund og retningslinjer fra aktuelle særforbund. 

Gjenåpningen gjelder kun for idrettshaller og gymnastikksaler som ikke berøres av skolenes behov for å gjennomføre undervisning

Kommunen har løpende dialog med Asker idrettsråd som informerer de enkelte idrettslagene.

God avstand er viktig

Det er mulig for flere grupper på 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.

Disse retningslinjene gjelder 

Idrettshaller der det ikke vil foregå undervisningsaktivitet, kan åpnes for idrettsaktivitet på ettermiddag/kveld og i helgene med virkning fra mandag 18. mai.

 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets og Norges idrettsforbunds retningslinjer for aktivitet.
 • De forskjellige idrettene må forholde seg til sitt idrettsforbunds/særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra NIF.
 • Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle grupper.
 • Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, kurver osv.) i forkant og etterkant av aktiviteten.
 • Anleggets garderober skal ikke benyttes.
 • Hvis mulig oppfordres det til bruk av andre transportmidler enn offentlig kommunikasjon.
 • Antallet deltakere må tilpasses den enkelte halls/sals størrelse og aktivitetens egenart.
 • Aktiviteten må tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 1 meters avstand til enhver tid.
 • Hallen skal være låst under trening, og ny gruppe som skal trene kan ikke slippes inn i idrettshallen før de som har trent har forlatt hallen.
 • Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.
 • Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. avstand og antall involverte i aktiviteten).

Retningslinjer fra relevante forbund

Veileder fra Norges idrettsforbund fra 11. mai

Retningslinjer fra Norges håndballforbund

Retningslinjer fra Norges basketballforbund

Retningslinjer fra Norges volleyballforbund

Gjenåpning av SFO i regi av idrettslagene

Fra 18. mai er det også mulig å gjenåpne idretts-SFO i regi av lokale idrettslag, under forutsetning av at aktivitetene gjennomføres i lokaler som ikke benyttes til undervisning.

Det forutsettes videre at nasjonale smittevernregler overholdes, og at idrettslagene følger veileder fra Norges idrettsforbund.