24. juni: Grønt tiltaksnivå i skoler og barnehager

Kommuneoverlegen i Asker kommune har besluttet at skoler og barnehager skal ha grønt tiltaksnivå i Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell fra og med 28. juni.

Grunnet vedvarende lav Covid-19 smitte vurderer kommuneoverlegen i Asker i "̀Rapport om covid-19 situasjonen i Asker for uke 24"  at smitteverntiltakene i skoler og barnehager reduseres til grønt nivå i Utdanningdirektoratets trafikklysmodell fra og med 28. juni.

– Det har vært lite smitte i barne- og ungdomsgruppene før sommeren. Grønt nivå vil bety en mer normal barnehage- og skolehverdag. Det er ingen pågående utbrudd, men kun enkeltstående spredte tilfeller av smitte i kommunen, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Hun sier at ved en eventuell økning av smitten i Asker vil tiltaksnivå revurderes.

Regjeringens forutsetninger for at kommunene kan gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. Kommunene må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå. Det er kommunen som avgjør tiltaksnivået. Dette gjelder også for videregående skoler.