Gult nivå og reduserte åpningstider til 12. januar

Regjeringen har innført gult nivå etter trafikklysmodellen i barnehager og skoler fra 16. desember og i fire uker.

Lokale vedtak i Asker kommune

  • Gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen i skoler og barnehager til 12. januar. 
  • Reduserte åpningstider i barnehager og på SFO i samme periode.
  • Alle barn på 1. til 4. trinn gjennomfører hurtigtest hjemme på morgenen 20. desember og kan komme til skolen de to siste dagene før jul. 
  • 5. til 10. trinn vil få digital hjemmeundervisning de to siste dagene før jul.

Redusert åpningstid

Ettersom gult nivå i trafikklysmodellen innføres nasjonalt i barnehager og skoler, er det nødvendig å redusere åpningstidene for å kunne overholde smitteverntiltakene. Åpningstiden er i utgangspunktet 08.00-15.30, men det kan gjøres lokale tilpasninger ved behov. 

Barnehager og SFO vil vi gi et fulltidstilbud til foreldre som har særlig behov for det. Dette gjelder foreldre med arbeid i en kritisk samfunnsfunksjon og sårbare grupper av barn. Vi ber foreldrene kontakte barnehagen/SFO og melde behov hvis de faller inn under disse gruppene, eller har andre tungtveiende behov for full åpningstid.

– Vi ønsker å beskytte barn og unge så langt vi kan, men vi ser oss likevel nødt til å redusere åpningstiden noe. Når åpningstiden reduseres, vil SFO og barnehagene ha bedre forutsetninger for å følge opp smitteverntiltakene som gjennomføres, sier direktør for oppvekst, Kai Erik Lund.

De to siste skoledagene før jul

Barna på 1. til 4. trinn kan komme til skolen og SFO som normalt de to siste dagene. Barna har særlig behov for å møte hverandre og en forutsigbar hverdag. Som et smitteverntiltak ønsker kriseledelsen at alle barn på småskoletrinnet testes med hurtigtest mandag morgen 20. des. før de kommer til skolen.

Skoledagene gjennomføres på digital hjemmeskole for 5. til 10. trinn de to siste skoledagene før jul. Skolene vil gi et fysisk tilbud til sårbare grupper. Ta kontakt med skolen om dette.

Kommuneoverlegen vurderer at begge disse tiltakene vil bidra til å dempe smittespredningen før juleferien. På barneskolene vil personalet disponeres fleksibelt slik at smittevernet er ekstra godt disse dagene samtidig med at læringsaktivitetene på skjerm blir godt ivaretatt.

Hold deg hjemme hvis du er syk

Kommuneoverlegen minner om at det viktigste fortsatt er at innbyggere takker ja til vaksinen og holder seg hjemme hvis de eller barnet er syke:

– Ingen syke skal komme på skolen, test deg og barnet ditt ved symptomer, husk god hånd- og hostehygiene og hold avstand når du kan, sier Meera Grepp.

Hvis det blir påvist smitte hos noen på skolen, vil nærkontakter få oppfordring om å teste seg med hurtigtest. Skolen og barnehagene formidler hurtigtester. De kan også hentes på innbyggertorg i kommunen.

Asker kommune følger nøye med på smittesituasjonen, og ved en ytterligere økning i Asker vil tiltaksnivå revurderes.

Vi takker foreldrene for bidraget til godt smittevern i våre skoler og barnehager.

Les mer om skoler og barnehager under koronapandemien.