Til elever, foresatte og ansatte ved 8. trinn på Landøya ungdomsskole

Vi ønsker med dette å informere om at alle elever og lærere ved 8. trinn på Landøya ungdomsskole lørdag 22. august klokken 19.30 ble satt i hjemmekarantene til og med lørdag 29. august av kommuneoverlegen i Asker.

Årsaken er at en elev på 8. trinn har testet positivt for covid-19.
Dette betyr at ansatte og elever ved 8. trinn må holde seg hjemme ut lørdag 29. august. Karantenen gjelder 10 dager fra man har blitt utsatt for smitte. Eleven med påvist smitte var ikke på skolen fra torsdag 20. august. 

Alle berørte foresatte og ansatte vil bli kontaktet av smitteoppsporingsteamet i kommunen forløpende og gis ytterligere informasjon.

Det er cirka 160 personer, hvorav 135 elever på 8. trinn ved skolen, som settes i karantene i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Skolen har kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Elevene og lærerne som er i karantene får informasjon for å få igangsatt fjernundervisning i perioden de er hjemme.

Her kan du lese mer om karantenereglene. 

Følg med på informasjon fra skolen og på kommunens hjemmesider.  

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen