Informasjon til foreldre om testing som kan erstatte karantene

Barn og unge under 18 år, og som ikke er i samme husstand som den koronasmittede, kan nå teste seg i stedet for å gå i karantene.

Tiltaksbyrden skal være så lav som mulig for barn og unge. Målet er at de bør ha en mest mulig normal hverdag med ordinære barnehage- og skoletilbud for å ivareta deres fysiske og psykiske helse, læring, sosiale relasjoner og trivsel.

Derfor endrer myndighetene Covid-19-forskriften: Fra og med 16. august kan barn og unge under 18 år teste seg i stedet for å gå i karantene.

Endringene i koronaforskriften gjelder ikke ved innreisekarantene. Barn og unge må også i karantene dersom de bor sammen med personen som har fått påvist korona.

Bakgrunnen for forskriftsendringen

Bakgrunnen for at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endrer koronaforskriften, er internasjonale studier som viser at barn og unge svært sjelden blir alvorlig koronasyke. De blir heller ikke smittet i samme grad som voksne. Dette gjelder også for den dominerende deltavarianten av koronaviruset.

Hensikten med å sette barn og unge i karantene har vært å hindre smitte i samfunnet for øvrig. Nå som store deler av befolkningen har fått én eller to vaksinedoser, er de beskyttet mot alvorlig sykdom. Helsemyndighetene vurderer derfor at ulempene barn og unge utsettes for når de er i karantene, ikke lenger står i forhold til nytten.

Mer om testene som kan erstatte karantene 

I tråd med anbefaling fra helsemyndighetene, vil kommunen ta i bruk hurtigtester som gir svar i løpet av 20 minutter. Er testen negativ kan barna være i barnehagen og på skole. Er testen positiv må barnet eller ungdommen ta en ny test.

Slik foregår testingen:

  • Barn i barnehage og barneskole som er definert som nærkontakter til en smittet, skal gjennomføre en hurtigtest første dag og siden én test i løpet av de neste 3 - 5 dager. Barna kan fortsette sine normale daglige aktiviteter i påvente av ny test. Skolen sender ut informasjon til foresatte om hurtigtestingen, og deler ut testene på skolen. 
  • Ungdommer i ungdomsskole og videregående skole som er definert som nærkontakter til en smittet, skal gjennomføre en hurtigtest første dag, en ny test på dag 3 og en siste test på dag 5. Ungdommene kan fortsette sine normale daglige aktiviteter i påvente av ny test. Skolen sender ut informasjon til foresatte om hurtigtestingen, og deler ut testene på skolen. 

Foreldre må ta kontakt om de ikke samtykker

Testing er frivillig. Hvis du som forelder ikke ønsker at ditt barn eller ungdom skal testes, ta kontakt med barnehagen eller skolen.

Barn og unge som er nærkontakter til en smittet og som ikke testes, blir pålagt å gå i karantene. 

Les mer om testing og karantene ved skolestart på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Les mer om koronatiltak i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Les mer om koronatiltak i barnehagen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Spørsmål om karantene, smitte og testing?

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know. 

Informasjon på ulike språk/information in various languages: 

  • Local information about Covid-19 in various languages.
  • Informasjon om isolasjon og karantene på ulike språk.

Les mer om korona på våre nettsider.

Vennlig hilsen Meera Grepp, kommuneoverlege, Bodil Moe, kommunalsjef for barnehage, Terje Larsen, kommunalsjef for grunnskole.