4. august: Innfører besøksrestriksjoner på bo- og omsorgssentre

Grunnet økende koronasmitte i samfunnet innfører Asker kommune besøksrestriksjoner ved bo- og omsorgssentre for deg som har vært på utenlandsreise.

Besøkende, som har vært på reise utenfor Norge, bes om å ikke komme på besøk før det er gått 10 dager etter hjemkomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av hviket land du har besøk og av oppholdets lengde.

Vi jobber kontinuerlig med å holde smitten borte fra våre bo- og omsorgssentre for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt, og håper på forståelse for restriksjonen. Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.

Ta kontakt med ditt bo- og omsorgssenter dersom du har spørsmål.