Kommer du fra utlandet?

Informasjon fra Helsedirektoratet til de som har vært på utenlandsreise, med anmodning om å la seg teste.

Kort fortalt

Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer eller mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært  i røde land, lar seg teste for covid-19 når de kommer til Norge.

Denne oppfordringen til alle som reiser til Norge, kommer fra helsedirektør Bjørn Guldvog:

"Til alle som reiser til Norge

Vi ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte med covid-19 inn til Norge.

Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer eller mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært  i røde land, lar seg teste for covid-19 når de kommer til Norge.

Testen er frivillig, og gratis for den som testes. Testingen skjer ved testsenter på ankomststedet.  Du kan være smittet selv om testen er negativ. Derfor gjelder karantenereglene uansett. Dersom du kommer fra land der det kreves karantene, må du altså være i karantene selv om du tar testen.

Svar på testen vil foreligge senest innen 3 dager. Dersom testen viser at du har covid-19, vil du bli kontaktet og fulgt opp av helsetjenesten i kommunen hvor du bor, eller oppholder deg som turist. Derfor er det nødvendig at du oppgir bo- eller oppholdssted med adresse
og telefonnummer.

Vi har ikke kapasitet til å gi ut alle negative prøvesvar. Dersom du ikke har hørt noe fra oss i løpet av tre dager, betyr dette at testen din er negativ.
De som er fast bosatt i Norge kan likevel finne testsvaret på Min side, HelseNorge.no. Reisende som ikke er bosatt i Norge vil i en del kommuner få tilsendt en påloggingslenke på SMS. Det tilbys ikke support ved innloggingsproblemer. Alle som får påvist covid-19, blir kontaktet av helsetjenesten og fulgt opp.
Testsenteret tilbyr kun test.

Kontakt lege hvis du føler deg syk. Personer bosatt i Norge kontakter fastlege eller legevakt. Reisende som bor i andre land skal ta kontakt med legevakt på telefon 116117, hvis de blir syke.

Testsenteret må prioritere hvem som blir testet, dersom mange ønsker å bli testet samtidig. Personer med tegn på sykdom, eller som vet at de har vært i kontakt med andre med covid-19, vil bli prioritert.

Takk for at du lar deg teste!"