6. mai: Koronastøtte til Asker-gründere

Formannskapet vedtok enstemmig tirsdag 14. april en krisepakke på 65 millioner kroner til næringslivstiltak. Situasjonen er kritisk for store deler av næringslivet, deriblant gründer-miljøene.

- Det var helt nødvendig for kommunen å stille opp for det lokale næringslivet med en krisepakke, da vi så hvordan koronaviruset utfordrer oss globalt, nasjonalt og lokalt. Den rådende situasjonen har fått, og får, alvorlige konsekvenser for samfunnet, næringslivet, arbeidstakere og innbyggere nå og i årene som kommer, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Kommunens rolle overfor næringslivet er i hovedsak å være pådriver og tilrettelegger, men i koronasituasjonen har kommunen nå lagt til rette for å bistå lokalt næringsliv slik at de kommer seg gjennom krisen. En del av næringspakken er blant annet å støtte de ulike gründermiljøene i Asker.

- Sammen med næringslivet iverksetter vi ulike tiltak som vi ønsker skal virke straks og gi god effekt for bedrifter og arbeidstakere. Jeg oppfordrer derfor nå gründer-bedrifter til å søke støtte som kommunen har lagt til rette for gjennom næringslivspakken, sier Conradi.

Innovasjonsstøtte til gründer-bedrifter

Ett av tiltakene i næringspakken er et Gründer- og innovasjonsfond på to millioner kroner, til en konkurranse der gründere kan melde på prosjekter innen 1. juni og søke om støtte på inntil 300.000 kroner.

- Vi ønsker med dette å styrke innovasjonsprosjekter som også mottar tilskudd annetstedsfra. På denne måten ønsker vi blant annet å skape en møteplass for gründere og bidra til å øke og aktivisere flere innovasjonsprosjekter i Asker-regionen, sier ordfører Lene Conradi.

Gründer- og innovasjonsfondet skal forsterke innovasjonsprosjekter som allerede mottar tilskudd fra statlige eller regionale aktører - for eksempel Innovasjon Norge, Regional Forskningsfond, Viken fylkeskommune m.fl.

Her kan du lese mer om kriterier og finne søknadsskjema.

Refusjon av husleie

Det er også avsatt totalt 5 millioner kroner til refusjon av husleiekostnader for gründere. Foreløpig vil to millioner av dette gå til å lette på husleien for gründerbedrifter i «co-working-miljøer» som har leiekontrakt med kommunen noe som allerede er iverksatt. Dette gjelder først og fremst Viken Space og Colab Slemmestad.

- I tillegg ser vi nå på muligheten for at nystartede gründerbedrifter som leier av private kan søke om husleiestøtte. Et viktig vilkår vil være at de private utleierne også bidrar i denne dugnaden for å hjelpe de nystartede bedriftene sine gjennom koronakrisen. Dette vil bli vektlagt ved tildeling av kommunal støtte, sier næringssjef Asbjørn Flo.

Kommunen vil i løpet av kort tid gå i dialog med de aktuelle private «co-working miljøer» for diskutere situasjonen for gründere i deres portefølje, og finne felles løsninger. Kommunen vurderer også om sentrumsforeninger og handelsstandsforeninger skal få utvidet støtte i år, gjennom for eksempel redusert medlemskontingent eller støtte til aktiviteter som fremmer lokal handel.

Les mer om retningslinjer for å søke.