Koronavaksinering i gang i Asker

Det var Odd Løvlie (78) ved Bråset bo- og omsorgssenter som ble den første til å få vaksinen i Asker kommune.

Odd Løvlie blir vaksinert mor covid-19
Odd Løvlie (78) var den første som ble vaksinert i Asker kommune Foto: Elin Eike Worren / Asker kommune

Onsdag 6. januar startet vaksineringen av de første innbyggerne i Asker mot korona.

- Dette er en historisk dag, sier ordfører Lene Conradi som var tilstede ved den første vaksinasjonen i Asker. – Det er med stor glede vi nå er i gang med vaksinering av våre innbyggere. Vi begynner å se slutten på pandemien selv om det er langt igjen og vi må leve med strenge smitteverntiltak en stund til.

- Etter hvert som vi kan tilby vaksinen til stadig flere askerbøringer håper vi alle som blir tilbudt vaksinen vil ta den. - Når stadig flere er vaksinert vil vi gradvis kunne åpne samfunnet igjen og leve mer normalt. Det tror jeg vi alle ser frem til, sier hun.

I Asker, som i resten av landet, er det de aller eldste innbyggerne som blir tilbudt vaksinen først. Beboerne på fem sykehjem i Asker -  Solgården, Nesbru, Gullhella, Bråset og Klokkarstua, samt deler av Søndre Borgen - var de første som ble vaksinert. Deretter vil flere grupper i befolkningen få tilbud om vaksine i månedene som kommer.

Ordfører med beboer og ansatte på Bråset bo- og omsorgssenter.
Foto: Elin Eike Worren / Asker kommune

Vaksinasjon av helsepersonell

I tillegg til beboere på sykehjem har Asker startet med vaksinasjon av noen ansatte i helsetjenesten og vil fortsette med det parallelt med vaksinasjonen av de eldste innbyggerne.

– Valget av hvilke ansatte som skal få vaksinen er basert på hvor sårbare disse gruppene er ved fravær, samt hvilke pasientgrupper de jobber med og smitterisikoen i yrket deres, sier smittevernoverlege i Asker, Kjetil Andreas Nesland.

I Asker er det ansatte på legevakten ved Bråset, fastlegene og ansatte i hjemmesykepleien som vil få vaksinen først.

- Jeg er svært takknemlig for, at vi ansatte på legevakten har blitt prioritert for å motta Covid-19 vaksine, sier Susanne Kjær, leder for Bråset legevakt.

- Dette gir mening, da vi hele veien har stått – og fremdeles står – i første linje for å håndtere pandemien. Da er det viktig, at vi ikke selv blir syke, men kan ta oss av både Covid-19 uavklarte og Covid-19 avklarte pasienter. Det er også en viss mulighet for at risikoen for å bringe smitte videre nedsettes, fortsetter hun.  - I tillegg er vi i beredskap 24 timer i døgnet. Denne beredskapen er en samfunnskritisk funksjon. Vi inngår – sammen med prehospitale tjenester (ambulanser, både i bil og luft), AMK, brann, politi, spesialisthelsetjenesten og fastleger i den akuttmedisinske kjeden. Den ufattelige tragedien nylig på Gjerdrum har vist, hvor viktig noen av våre oppgaver er.

Les mer om koronavaksinasjon i Asker kommune her

Helsepersonell vaksineres
Susanne Kjær, leder for Bråset legevakt får vaksine mot korona. Foto: Elin Eike Worren / Asker kommune