Påbud om bruk av munnbind for ungdomsskoleelever i kollektivtransport

Kriseledelsen besluttet onsdag 21. april at ungdomsskoleelever i Asker kommune fra og med uke 17 skal bruke munnbind når de tar kollektivtransport eller drosje til skolen.

Dette er bestemt gjennom smittevernreglene for Asker kommune og gjeldende smittevernveileder for ungdomsskolen. Tiltaket vil avsluttes når pålegg eller anbefaling om munnbind i kollektivtrafikk avsluttes.

Elever som har rett til skoleskyss får utdelt engangsmunnbind på skolen. Elevene vil også få opplæring i riktig bruk av munnbind. 

Kommuneoverlegen i Asker anbefaler ikke bruk av munnbind i nåværende smittesituasjon på skolen på ungdomsskolene.

Munnbind skal tas på før du går til oppstillingsplass for buss eller drosje. Sørg for at munnbindet er tatt riktig på:

  1. Vask hendene med såpe og vann eller med håndsprit om ikke såpe og vann er tilgjengelig før du tar på munnbindet.
  2. Ta tak i øvre og nedre kant av munnbindet, trekk det ut.
  3. Plasser munnbindet over nese, munn og hake.
  4. Knytt de øverste snorene på bakhodet og over ørene, nederste snorene i nakken og over ørene.
  5. Klem sammen nesebøylen og tilpass munnbindet over neseryggen
  6. Munnbindet skal være på under hele turen og du skal helst ikke ta på det annet enn for å justere slik at det er riktig på.
  7. Når du går av bussen og er kommet der nødvendig avstand kan holdes, kast munnbindet i søpla. Munnbindet skal bare brukes en gang.
  8. Hvis du velger å bruke tøymunnbind, skal dette legges i en tett pose etter bruk. Det skal vaskes før ny bruk. Det er altså nødvendig med et munnbind for bruk til, og et munnbind til bruk fra skolen.

Om bruk av engangsmunnbind/medisinsk munnbind

Om bruk av tøymunnbind

Les mer om skoler og barnehager under koronapandemien.