29. mars: Ansatt i hjemmetjenesten bekreftet smittet

Kommuneoverlege Meera Grepp bekrefter at én ansatt i hjemmetjenesten i Asker kommune har testet positivt på koronaviruset.

I henhold til kommuneoverlegens anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale myndigheter er det gjennomført smitteoppsporing for å identifisere nærkontakter til smittede. Alle nærkontakter er identifisert, informert om situasjonen og satt i karantene. De følges opp av kommunen fortløpende. Det er også iverksatt tiltak for å forebygge og redusere smittespredningen.

Flere smitteverntiltak iverksatt

Asker kommune har de siste ukene hatt fullt fokus på å forebygge og begrense smittespredning i alle sine virksomheter.

– Vi gjør det vi kan for å begrense smitte både i hjemmetjenesten og på alle våre bo- og omsorgssentre, og har de siste ukene iverksatt flere smitteverntiltak, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

I hjemmetjenesten er det bl.a. opprettet et eget team for å begrense antall ansatte som skal gi tjenester der det er behov for smittebehandling, brukere er bedt om å få besøk kun av nærmeste pårørende, og det er sendt ut informasjon om at pårørende med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke komme på besøk.

– Dessverre øker spredningen i befolkningen, og i likhet med andre kommuner må vi forvente at det kan komme flere smittetilfeller blant våre ansatte i ukene som kommer. Vi er forberedt på å håndtere dette på best mulig vis, sier Grepp.