12. mars: Nye koronatiltak iverksettes

Asker kommune følger opp tiltakene som ble varslet av regjeringen torsdag ettermiddag. Kommunen har også satt kriseledelse.

Torsdag 12. mars ble det arrangert en pressekonferanse om nye tiltak som iverksettes i Asker kommune for å begrense smittespredningen av koronaviruset.

Asker kommune har de siste dagene iverksatt flere tiltak for å begrense smittespredning av koronaviruset. Kommunen har hatt tilpasset kriseberedskap siden februar. Nå iverksetter kommunen en rekke nye tiltak etter føringer fra nasjonale myndigheter tidligere i dag.

- Våre innbyggere skal være trygge på at Asker kommune bidrar lokalt med de tiltakene som trengs til enhver tid. Vi legger alt annet til side for å ivareta samfunnskritiske funksjoner og ta vare på de mest sårbare av oss i denne situasjonen. Det vil kreve mye av mange av våre ansatte, men de er allerede godt forberedt, og vi er også klare for å samarbeide med de gode samfunnsressursene vi har rundt oss, sa Lene Conradi, ordfører i Asker kommune på en pressekonferanse torsdag ettermiddag, før hun la til: 

- Nå må vi alle være den beste utgaven av oss selv, bidra til en stor og viktig dugnad, og ta vare på hverandre. Det vet jeg at vi er flinke til i Askersamfunnet! Vi skal beskytte oss selv for å beskytte andre, og huske på at de strenge restriktive tiltakene er viktig å respektere og gjennomføre. Det vil redde liv, og vi gjør det først og fremst for de mest sårbare og utsatte i samfunnet. 

Nye koronatiltak i Asker

Asker kommune hever beredskapsnivået og setter kriseledelse for å begrense smitten av koronaviruset. Situasjonen følges nøye. Kommunen har forberedt følgende tiltak for den videre håndteringen av pandemien:

Oppvekst

 • Asker kommune stenger alle skoler og barnehager frem til 26. mars.
 • For å sikre at samfunnskritisk personell med små barn har barnepass, er det besluttet å ha et tilbud i barnehager og skoler for dem det gjelder. Dette gjelder barnehagebarn og elever på 1.-4. trinn som ikke har omsorgspersoner hjemme. Det er viktig at foresatte melder fra om behovet til styrer i barnehagen eller rektor på skolen.
 • Asker kommune jobber nå med å legge til rette for fjern- og hjemmeundervisning. Lærere vil jobbe hjemmefra og fortsette å lage ukeplaner og aktiviteter som elevene kan gjøre hjemme. Kommunen ønsker å legge til rette for at foresatte kan fortsette undervisningen hjemmefra.
 • Tilbudet skal også omfatte barn som har særskilte omsorgsbehov og/eller nedsatt funksjonsevne. Det vil bli gjort en særskilt vurdering som gjelder elever med særskilte omsorgsbehov som ikke har omsorgspersoner hjemme.

Velferd

 • Eldre og personer med underliggende sykdom er mest utsatt for alvorlig sykdom. Det er derfor besluttet å innføre forbud mot besøk på kommunens sykehjem og omsorgsinstitusjoner/ -boliger, med unntak for de besøk som er helt nødvendig. Eventuelle besøk må avtales på forhånd og foregå i avgrensede soner.
 • I samarbeid med Vestre Viken planlegger Asker kommune nå mottak av pasienter som kan utskrives fra sykehus. Samtidig planlegges det etablering av isolasjonsavdelinger på kommunens institusjoner dersom dette skulle bli nødvendig.
 • Det vurderes fortløpende å redusere eller avlyse dagsentre for eldre, alternativt tilby ambulerende tilsyn hjemme.
 • Det er besluttet å inntil videre avlyse arbeid- og aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne for å skjerme denne sårbare gruppen. Det vil bli tilrettelagt for alternative tilbud i egen bolig.
 • Det planlegges å etablere egne prøvetakingspunkter som kan tas i bruk når kapasiteten ved legevakten er overbelastet. Det vurderes i første omgang to punkter, nord og sør i kommunen.
 • Kommunen vurderer også å opprette en alternativ legekontorfunksjon for å så langt som mulig skille smittede med koronavirus fra andre pasienter, og skjerme våre legevakter og fastleger.
 • Det vurderes å tilby videokonferanseutstyr til fastlegene, slik at de kan tilby videokonsultasjoner for dem som trenger det.

Medborgerskap

 • Regjeringen har besluttet at alle kultur- og idrettsarrangementer både innendørs og utendørs avlyses. Dette betyr blant annet at Asker kulturhuset og Sekkefabrikken er stengt fra og med i dag. 
 • Svømmehaller og badeanlegg stenges.
 • Bibliotekene holdes stengt. De har imidlertid et elektronisk tilbud for dem som skal låne e-bøker og e-lydbøker. 
 • Kulturskolen stenges. 
 • Innbyggerservice opprettholder sitt tilbud, men det vil innføres begrensninger. Publikumshenvendelser vil i hovedsak håndteres gjennom digital kommunikasjon.

Politikk

 • Tiltakene som ble varslet av regjeringen tidligere i dag påvirker også det politiske arbeidet i kommunen. Kommunen har vurdert gjennomføring av politiske møter, og det er besluttet at kommunestyremøtet i mars avlyses.
 • Inntil videre vil det bli avholdt formannskapsmøter. Gjennomføring av øvrig politisk møteaktivitet vurderes fortløpende, og vil kunne bety at det kun er formannskapet som vil være i funksjon.
 • Andre utvalg avlyses inntil videre.
 • Rådhuset stenges for publikum.
 • Politiske møter vil tilrettelegges med streaming.

Organisasjon

 • Asker kommune anbefaler ansatte til å ha hjemmekontor hvis mulig og etter avtale med leder. 
 • Alternativ organisering av arbeid, arbeidssted og omdisponering av personell vurderes fortløpende.
 • Spørsmålet om skjermingstiltak knyttet til nøkkelpersonell vurderes fortløpende.

Oversikt over alle nye tiltak som innføres i Norge kan du se her.