Om vaksinering og prioritering

Mange lurer på hvordan vi prioriterer vaksineringen. Asker kommune følger de nasjonale prioriteringene.

Kort fortalt

Asker kommune er per 30. mars i ferd  med å fullføre vaksineringen av aldersgruppen over 75 år.  

Vi har så vidt startet med vaksinering av de med høy risiko for alvorlig sykdom og de med alder mellom 74 og 65 år (gruppe 4).

Se vår informasjonsside om vaksinasjon i Asker. 

I tråd med de nasjonale prioriteringene skal de som har alvorlige sykdommer, enten de er mellom 65 og 74 år  eller mellom 18 og 64 år, få vaksinetilbud i samme tidsperiode.

Gruppen med sykdommer / tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, er relativt sett en mindre gruppe. Kommuneoverlegen har derfor anbefalt at disse personene kan prioriteres før den ordinære gruppe 4a, alder 74-65 år. Forskjellen i vaksineringstidspunkt vil være liten mellom disse gruppene. 

Tilgangen på vaksine er avgjørende for hvor raskt vi får vaksinert innbyggerne i prioritert rekkefølge.

Prioritering

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år og eldre (alle som er født i 1936 eller eldre)
  3. Alder 75-84 år (alle som er født 1946 eller eldre)
  4. Alder 65-74 år ogsamtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
  8. Alder 55-64 år
  9. Alder 45-54 år

Tall, statistikk og mer informasjon

Se statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI) over antall vaksinerte i Asker.

Se oversikt over nasjonal distribusjon av vaksiner (FHI).

Se ukesrapporter fra Asker kommune med blant annet oversikt over vaksinasjon.