Råd og regler 17. mai

For feiringen på 17. mai, gjelder de samme råd og regler som ellers.

Kort fortalt

Nasjonale myndigheter har avklart at 17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene om arrangement som gjelder lokalt.

Du kan lese mer om dette i regjeringens pressemelding om 17. mai

Arrangementer og sammenkomster

De fleste arrangementer er fortsatt forbudt i Asker. Den nasjonale anbefalingen er å ikke ha flere enn fem gjester i tillegg til egen husstand, selv om det først blir forbudt om antallet passerer 10 personer. Det er uansett fortsatt viktig å begrense den sosiale kontakten og å holde avstand til hverandre.

Hvis du har venner eller familimedlemmer som enten har hatt covid-19 de siste seks månedene, eller de er vaksinerte (fått første dose av vaksinen for 3 -15 uker siden, eller er fullvaksinerte) så kan de inviteres i tillegg til antallet på 10 personer. 

Kommunedirektøren kan i følge lokal forskrift gjøre unntak fra arrangementsforbudet for enkelte utendørs markeringer i forbindelse med 17. mai-feiringen i Asker.

På 17. mai som ellers gjelder de overordnede rådene om å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand og holde hendene rene.

  • Les mer om arrangementer og sammenkomster i lokal forskrift
  • Les mer om den offisielle 17. mai-feiringen i Asker

Korps og kor til 17. mai

  • Korps og kor kan øve og marsjere utendørs så lenge de overholder smittevernreglene. Flere grupper kan øve samtidig med avstand mellom gruppene.
  • Korps og kor som normalt øver sammen kan fremføre musikk eller marsjere i gatene 17. mai, hvis dette ikke annonseres på forhånd. Dette betyr at grupper som har øvd sammen kan marsjere sammen, og med andre grupper, så lenge det er god avstand mellom gruppene.

Norsk musikkråd har utarbeid en veileder for gjennomføring av musikkøvelser. 

  • Smittevern for musikkøvelser (musikk.no)

På 17. mai som ellers gjelder de overordnede rådene om å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand og holde hendene rene.