Helsestasjonene og koronasituasjonen

Helsestasjonene i Asker har fortsatt noe redusert kapasitet.

Vi prioriterer som tidligere de minste barna, vaksinasjoner og de med ekstra behov for oppfølging.  Vi tilbyr også hjemmebesøk igjen.

Alle som har fått barn blir oppringt av jordmor eller helsesykepleier 1-2 dager etter hjemkomst fra sykehuset og vi avtaler videre oppfølging.

Trygghet og hygiene

Asker kommune følger nasjonale helsemyndigheters anbefalinger og beslutninger når det gjelder koronavirus. Vi har nå tilnærmet ordinær aktivitet  på helsestasjonene for barn 0-5 år.