Registrer dine besøk gjennom Safespot

Asker kommune benytter seg av verktøyet Safespot for å registrere dine besøk.

Rask og effektiv smittesporing er viktig for å opprettholde fremdriften i gjenåpningen av samfunnet. Smittesporingsarbeidet må skje raskt, og hver time teller. Erfaringer fra tidligere smittetopper er at lister over nærkontakter er tidkrevende å samle inn, og det er ikke optimalt at restauranter, kafeer og lignende bruker penn og papir til å registrere sine besøkende.

Kriseledelsen i Asker kommune har besluttet å utvide bruken av Safespot som besøksregistreringsverktøy, og tilbyr det til restauranter, kafeer, virksomheter, trossamfunn, russ med flere. Kommunen benytter også verktøyet egne lokaler, som rådhuset og innbyggertorgene.  

Safespot gjør det raskt og enkelt å registrere seg som besøkende ved bruk av en QR kode. Skulle det vise seg at det har vært en smittet på stedet, vil smittesporerne enkelt få tak i lister over hvem som var til stede og raskt kunne begynne smittesporingsarbeidet. 

Personvern er viktig

SafeSpot har et betydelig nivå av sikkerhet og personvern i løsningen. SafeSpot er blitt evaluert av Asker Kommunes juridiske enheter og databehandleravtale foreligger. 

Safespot innhenter kun et minimumsnivå av data. Alle data slettes innen 14 dager. Dataene hentes kun ut i forbindelse med smittesporing og det er kun ved smittesporing på en lokasjon at dataene kan hentes ut.

Her kan du lese Safespots personvernerklæring. 

Les mer på Datatilsynets nettsider om personvern og besøksregistrering i smitteoppsporingsarbeidet. 

QR-kode for Asker

Her kan du se hvilke steder i Asker som bruker Safespot og sjekke deg inn.

Her er den lokale QR-koden for Asker kommune. Denne går direkte til registreringssiden. Ved besøk på et av stedene som bruker safespot scannes koden med telefonen og du velger stedet du besøker i listen under «steder i nærheten».

 

Russen må registrere sine besøk

Russebusssjefen skal til enhver tid holde oversikt over hvem som er på bussen. Bussjefen får tilsendt en plakat med en egen QR-kode for deres buss av kommunen. Med å ha en digital innsjekking i bussen, kan vi sette færrest mulig i karantene, hvis noen er uheldige å bli smittet.  

Ta kontakt

Ønsker din bedrift eller virksomhet å ta i bruk Safespot-verktøyet, send en e-post til: