Regler i Asker fra 18. februar

Oversikt over regler og anbefalinger som gjaldt i Asker fra torsdag 18. februar 2021 til det ble enkelte endringer fra 23. februar).

Nasjonale regler (Covid-19-forskriften)

Arrangementer og sammenkomster

Antall deltakere tillatt på arrangement:

Innendørs:

 • Maks 10 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid eller lånt lokale.
 • Maks 10 deltakere på offentlig arrangement, uten fastmonterte seter innendørs.
 • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter innendørs.

Utendørs:

 • Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted
  utendørs.
 • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement uten fastmonterte seter, utendørs.
 • Maks 3x200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter, utendørs.

Det er i tillegg krav om én meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester.

Se her for mer om arrangementer og sammenkomster.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenkestopp, avstand og registrering av gjester.

Se her for mer om reglene for serveringssteder.

Nasjonale og kommunale anbefalinger

Her finner du oversikt over alle nasjonale anbefalinger. Alle bør følge anbefalinger, selv om de ikke er forskriftsfestet.

Smittevern

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk.

Les mer om smittevernråd her.

Testing for koronavirus

Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet av covid-19 bør teste seg.

Les mer om symptomer, testing og timebestilling.

Arrangementer og private sammenkomster

Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser.

Om det likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer.

Sosial kontakt

Du bør ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de du allerede bor med.

Det er to unntak til anbefalingen om besøk:

 • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.
 • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

Se mer om sosial kontakt og sammenkomster her.

Kulturarrangementer

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs og konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes, dersom disse samler personer fra flere kommuner.

Se Helsedirektoratet for mer informasjon.

Reiser innenlands

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands.

Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.

Se mer om reiser innenlands her.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 1.mars 2021.

Se anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her.

Barn og unge

Barna bør være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter.

Se mer om anbefalinger for barn og unge her.

Barnehage, skole og høyere utdanning

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner har smittevernveiledere som bør følges.

Barn og elever skal holdes hjemme om de har symptomer på luftveisinfeksjon.

Se mer om de nasjonale rådene for barnehager og skole her.

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Det er anbefalt at de som kan, bør bruke hjemmekontor.

Det er likevel mange arbeidsplasser som er avhengig av at de som jobber er der er fysisk på jobb. Da er det viktig med smitteverntiltak.

Se her om smittevern på arbeidsplasser.

Risikogrupper

Personer i risikogrupper blir delt inn i to hovedgrupper; personer med lett eller moderat økt risiko og personer med høy risiko. Gruppene får råd til hvordan forholde seg, ut i fra hvordan smittesituasjonen er i nærområdet.

Les mer om risikogrupper her.

Besøk på institusjoner

I hovedsak kan du besøke personer på institusjoner.

Les mer om smittevern og besøk på institusjoner i Asker her.

Voksne idrettsaktiviteter innendørs

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene med avstand utendørs.

Treningssentre

Kan holdes åpent, men kun for egne innbyggere. Sentrene må ha systemer og kunne dokumentere dette

Idrettshaller / svømmehaller og kulturarenaer

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år og toppidrettsutøvere, kan foregå som normalt.

Munnbind

Det anbefales å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.

Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbind skal brukes på offentlige steder som:

 • butikker
 • kollektivtransport
 • innendørs stasjonsområder
 • serveringssteder
 • fellesområder på kjøpesentre
 • lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
 • tros- og livssynshus ved begravelser og bisettelser
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien

Om skolene

Barne- og ungdomsskolen er på gult nivå. Det anbefales likevel å følge smittevernreglene om avstand og hygiene. Barn og unge som er syke skal være hjemme.

Kulturskolen følger samme tiltaksnivå som de øvrige skolene.

Kultur- og fritidsaktiviteter

Kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge kan som utgangspunkt holde åpent.