Restriksjoner for besøkende til våre helse- og omsorgsinstitusjoner

Til alle pårørende og besøkende til våre helse- og omsorgsinstitusjoner, 

Vedtak fra Helsedirektoratet gjeldende fra 12. mars klokken 18.00 vil kun nødvendige besøk tillates i våre helse- og omsorgsinstitusjoner/ boliger. 

Utviklingen i utbruddet av koronavirus i Norge har forverret seg og rådene fra overordnede helsemyndigheter endres raskt. Eldre og personer med underliggende sykdom er de mest utsatte for alvorlig sykdom.

Sykehjem og omsorgsinstitusjoner må beskyttes mot koronasmitte. Beboere på institusjon kan bli smittet av besøkende som har vært i kontakt med andre beboere.

Basert på regjeringens tydelige føringer har Asker kommune besluttet å innføre forbud mot besøk på kommunens sykehjem og omsorgsinstitusjoner/ -boliger, med unntak for de besøk som er helt nødvendig.

Eventuelle besøk må avtales på forhånd og evt foregår i avgrensede soner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle institusjonene.

Ta kontakt med ledelsen ved institusjonen per telefon slik at de nøye kan vurdere, eventuelt i samråd med lege, om dere kan utgjøre en smitterisiko for beboerne.

Pårørende og besøkende skal følge rådene fra Folkehelseinstituttet slik at vi sammen kan hindre spredning av smitte til våre beboere.

Helsedirektoratets publikumstelefon

Helsedirektoratet har opprettet et publikumstelefon for spørsmål om koronavirus utbruddet: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30. Du kan finne mer informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider, www.fhi.no.