Russeråd i Asker

Er du russ i år, må du belage deg på å følge smitteverntiltak for å få en god og trygg feiring.

Russeråd fra kommuneoverlegen i Asker: 

  1.  Hold deg sammen med gjengen på bussen eller noen få venner blant russen. Ha oversikt over de som er på bussen, for å lette eventuell smittesporing. Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning.
  2. Unngå å ta med ungdom som ikke er russ, i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.
  3. Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene. Hold deg hjemme fra festen til du har fått svar på testen.
  4. Hold god avstand til andre (minst én meter).
  5. Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte., og bruk munnbind utenfor bussen, der du ikke kan holde én meter avstand.
  6. Ikke del flaske med andre.
  7. Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.
  8. Skal du kose, kysse eller kline? Hold deg til én person.
  9. Husk at i private sammenkomster i hus, hytte og hage kan det kun være ti personer.
  10. Drikk vann, og husk å hvile innimellom!

Russebus og kohort

De som er medlemmer av samme russebuss/bil er en egen kohort. Dersom det er 31 medlemmer på en buss er de altså i samme kohort, og kan være sammen inne i bussen. Da disse kohortene er såpass store kan man ikke ha besøk av noen som ikke er medlemmer inne i bussen. Dette gjelder også foreldre og andre venner.

Det er viktig å forhindre smittespredning mellom forskjellige busser og kohorter. Russen må derfor passe på at de også følger smittevernregler andre steder. Det er viktig at man ikke samler flere busser/biler på et sted, som parkeringsplasser eller lignende, da dette øker risikoen for smittespredning.

Russearrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer i Asker. Les hvilke unntak som gjelder her.

I Asker er det ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Dette gjelder i private hjem, hytter og hager.

Les mer om regler for russearrangementer på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Hold oversikt over hvem som er på bussen

Russebuss-sjefen skal til enhver tid holde oversikt over hvem som er på bussen. For å forenkle arbeidet har Asker kommune tilbudt alle Russ å bruke Safespot. En egen Safespot opprettes for hver buss og bussjefen får så tilsendt en plakat med egen QR-kode for deres buss.

Med å ha en digital innsjekking på bussen kan smittesporing gjøres raskt og effektivt, og færrest mulig settes i karantene hvis noen er uheldige å bli smittet.

Ønsker du å ta i bruk Safespot, send e-post til:

Les mer om verktøyet Safespot, som Asker kommune bruker for besøksregistrering.

Nasjonale russeråd

Se nasjonale russeråd fra Folkehelseinstituttet.

Regjeringens rulleråd

Her kan du lese regjeringens rulleråd. 

Koronatest

Kommuneoverlegen i Asker anbefaler å teste seg ukentlig om en har vært i situasjoner med økt risiko for smitte. Koronaklinikken har god testkapasitet og kort ventetid, og russen er velkommen til å bestille time. Vi har satt opp ekstra timer fra kl. 14.30. 

Klikk her for å bestille time digitalt til koronatest.

Gjennom bestillingen får du forskjellige spørsmål som skal besvares. På spørsmålet "Har du de siste 10 dagene vært på et sted eller i en situasjon der du tenker at du kan ha blitt smittet?" Svar ja, skriv Asker, Asker.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med å bestille test, kan du ringe koronatelefonen på telefon  66 71 59 99. Den er åpen hver dag mellom 08.15-15.15. 

Testing foregår utendørs i testtelt på parkeringsplassen til Vardåsen kirke i Vardefaret 40, 1388 Asker. 

Vaksine mot hjernehinnebetennelse 

Asker kommune har denne våren gitt tilbud om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for alle i tredje klasse på videregående skoler. 

Kommunen har hatt vaksinasjonsdag på alle de videregående skolene i Asker, og 590 russ er vaksinert. Også russ som er bosatt i Asker, men er avgangselever i andre kommuner, har fått tilbud om vaksine mot hjernehinnebetennelse. 

Har du spørsmål om vaksine mot hjernehinnebetennelse? Se nettsiden for skolehelsetjenesten