Skoler og barnehager under koronapandemien

Her finner du mer informasjon om smitteverntiltak og rutiner i skolene og barnehagene i Asker under koronapandemien.

Siste nytt:

Vårens eksamener avlyses for både ungdomsskolen og videregående, opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Når eksamen er avlyst, får lærerne bedre tid til å gjennomføre læringsaktiviteter med elevene.

Ungdomsskolene i Asker vil bruke tiden helt frem til sommeren til mest mulig læring.

Skolene er i gang med å planlegge de siste månedene på nytt. Elever og foreldre vil få informasjon om læringsaktiviteter og sluttvurdering med karakter i løpet av noen uker.

Grønt nivå på skoler og barnehager og ordinær åpningstid i barnehage og SFO

I tråd med råd fra nasjonale myndigheter har kriseledelsen i Asker innført grønt tiltaksnivå i trafikklysmodellen fra 1. februar.

Kriseledelsen har også bestemt at den enkelte barnehage og SFO gjør vurderinger om åpningstid i samsvar med den lokale fraværssituasjonen. Genrelt innføres det ordinær åpningstid i barnehager og SFO fra og med mandag 7. februar.

Tiltak ved høyt sykefravær

Det er for tiden høyt sykefravær blant ansatte i barnehager og skoler i Asker. Kommunen søker å opprettholde ordinær drift så langt det lar seg gjøre. Unntaksvis og i kortere perioder kan det i være behov for å gjøre tilpasninger, for eksempel ved å justere åpningstidene. Kriseledelsen har vedtatt en egen plan for hvilke tiltak som kan innføres ved tre nivåer av fravær:

  • fravær på høyt nivå
  • fravær på svært høyt nivå
  • fravær på kritisk høyt nivå

Ved fravær på høyt nivå kan den enkelte styrer/virksomhetsleder/rektor kan gjøre vedtak om å redusere åpningstiden til 8:00-16:00. Kommunalsjefer skal da orienteres om beslutningen.

Ved fravær på svært høyt eller kritisk høyt nivå kan det være aktuelt med ytterligere redusert åpningstid, stenging av avdelinger eller hjemmeskole for klasser/trinn. Alle disse tiltakene skal avklares med kommunalsjef.

Les mer om tiltakene på de ulike nivåene.

Ved påvist smitte hos barn i grunnskolen og i barnehage

Ved en positiv selvtest ber vi dere melde fra om at barnet har testet positivt til barnehageleder eller rektor på skolen.

Barn som tester positivt på selvtest må holde seg hjemme og bestille time til PCR-test enten ved testklinikken på Vardåsen eller ved Pons Helsetun. Vi oppfordrer dere til fortrinnsvis å bestille time digitalt. 

Bestill time Vardåsen

Bestill time Pons Helsetun


Her finner du informasjon til deg som er definert som øvrig nærkontakt.

Les mer på FHI sine nettsider

 

Informasjon om selvtest på ulike språk

Betaling for barnehage og SFO under pandemien

Ved reduserte åpningstider i barnehage eller SFO, er det ordinær betaling. Dette følger av nasjonale regler. Hvis kommunen av smittevernhensyn stenger hele barnehagen eller SFO, vil det gis fritak i betalingen for de dagene tilbudet er stengt. Det gjøres ikke fratrekk i betalingen, dersom deler av barnehagen er stengt for kortere perioder. Du finner mer informasjon om dette her.

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?

Luftveisinfeksjoner smitter lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det særlig viktig å holde seg hjemme idet man får de første tegn på forkjølelse eller sykdom.

Barn med nyoppståtte symptomer, bør være hjemme. Hvis symptomene er milde og forsvinner helt etter en dag, kan barnet vende tilbake til barnehage/ skole.

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage/ skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. De kan komme tilbake selv om barnet fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Noen barn, særlig i barnehagealder, har nærmest kontinuerlig rennende nese. Hvis de ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver de ikke å holde seg hjemme.

Barn som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen/ barnehagen som normalt.

Se FHIs plakat for når barnet ditt skal holde seg hjemme

Testing av barn i barneskolealder og yngre

Det er fortsatt anbefalt lav terskel for test ved nyoppståtte symptomer, men foreldre kan vurdere om barnet skal testes eller se det an. Testing anbefales hvis symptomer oppstår etter kontakt med en smittet siste ti dager.

Både selvtesting med antigen-hurtigtest hjemme eller testing på teststasjon kan benyttes. Ved positiv selvtest, anbefales å ta en bekreftende prøve på teststasjon, og man må være i isolasjon.

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne. Ungdom som har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør være hjemme fra skolen og ta en selvtest (antigen-hurtigtest) eller kontakte teststasjon for covid-19-test. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen som normalt.

Se også FHI sitt flytskjema ved symptomer

Se også Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider, www.fhi.no eller ring deres informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.

Informasjon om videregående skoler

Asker kommune er skoleier for barne- og ungdomskolene, og har dessverre ikke detaljert informasjon om koronasituasjonen på de videregående skolene.
For informasjon om de videregående skolene må vi derfor henvise til Viken fylkeskommune, og deres lenker til den enkelte skole.

Finn informasjon om videregående skoler.

Ytterligere informasjon