To ansatte og én bruker i Hjemmetjenesten og én ansatt i Espira Gullhella barnehage har testet positivt for Covid-19.

Espira Gullhella barnehage

Én ansatt har testet positivt for Covid-19. Det er totalt 23 personer som settes i karantene, 20 barn og 3 ansatte. Barna og de ansatte kan komme tilbake til barnehagen tirsdag 8. desember.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre barn og ansatte kan møte i barnehagen som normalt. Barnehagen har tett samarbeid med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

– Det er viktig at foreldre og ansatte følger med, og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Hjemmetjenesten

To ansatte og én bruker i Hjemmetjenesten har fått påvist Covid19. Alle er satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. To ansatte er satt i karantene og testes.

Brukerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

Hjemmetjenesten følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.