10. juni: Søker helsepersonell til koronaklinikken

Asker kommune lyser ut flere faste stillinger og søker etter helsepersonell som ønsker å bidra i en ekstraordinær situasjon.

Avdelingsleder ved kommunens nyopprettede koronaklinikk, Mari Ranneberg-Nilsen, søker helsepersonell.

For å imøtekomme nasjonale krav om å kunne teste inntil fem prosent av befolkningen i uken om behovet skulle oppstå, trenger Asker kommune å rekruttere flere dyktige sykepleiere og annet helsepersonell til sin nyopprettede koronaklinikk på Vardåsen.

- Mange av våre ansatte ved koronaklinikken i dag er omdisponert fra andre virksomheter, og de skal snart tilbake til sine opprinnelige arbeidsoppgaver. Vi ser at koronapandemien vil vare en stund og trenger derfor å ansette helsepersonell som kan jobbe ved klinikken over tid for å sikre forutsigbar drift, sier leder for koronaklinikken Mari Ranneberg-Nilsen.

Ansetter flere sykepleiere

Kommunen ønsker bl.a. å ansatte ca. ti nye sykepleiere i faste fulltidsstillinger. Disse skal være dedikert personell ved koronaklinikken så lenge den er i drift. Når pandemien er over vil man gå over i ordinær sykepleierstilling innen tjenesteområdet Velferd.

Kommunen søker både nyutdannede og sykepleiere med lang erfaring. Arbeidsoppgavene vil være varierte. Man skal blant annet besvare kommunens koronatelefon, gjennomføre koronatesting, utføre smitteoppsporing og følge opp nærkontakter.

- Skal vi klare å håndtere utfordringene som koronapandemien fører med seg, må vi ha nok helsepersonell med riktig kompetanse. I Asker trenger vi både sykepleiere og annet helsepersonell som helsefagarbeidere, fysio- og ergoterapeuter, helsesekretærer og tverrfaglige spesialister. Koronapandemien har understreket hvor viktig denne kompetansen er. Nå håper vi at denne utlysningen gjør at vi får personell på plass allerede til sensommeren, sier Ranneberg-Nilsen.  

Er du interessert i å bidra? Les mer om stillingene her.