12. mars: Stenging av barnehagene og skolene i Asker kommune

Regjeringen har besluttet at alle barnehager og skoler stenges fra kl. 18.00 i dag, torsdag 12. mars, med virkning inntil videre i to uker. Det betyr at barna/elevene skal være hjemme fra i morgen fredag 13. mars. Dette er iverksatt for å begrense smittespredning. Oppdatert 24. mars: Vedtatt utvidet til 13. april,

Landøya ungdomsskole

Barnehage/Skole/SFO-tilbud for noen få

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Vi holder derfor barnehager og barneskoler åpne for noen svært få barn, slik at foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner kan opprettholde arbeidet sitt.

Tilbudet gjelder barnehagebarn, elever på 1. til 4. trinn og elever med særskilte omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må levere en bekreftelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud

Søknad om omsorgsplass sendes til styrer i barnehagen eller rektor på skolen. Dere vil etter dette få svar på om deres barn kan få et tilbud.

E-postadressene er tilgjengelige på kommunens nettsider for den enkelte skole og barnehage. For foresatte i private barnehager, se kontaktinformasjon på barnehagens nettside. 

Last ned søknadsskjema her. 

Hva vil skolene gjøre for elever som er hjemme?

  • Slik det ser ut nå, vil de aller fleste lærere arbeide hjemmefra. De vil fortsette å lage ukeplaner og aktiviteter som elevene kan gjøre hjemme. Vi trenger foresattes hjelp til å fortsette undervisningen. Vi ønsker å legge til rette for at dere skal få dette til.
  • Ukeplaner kommuniseres ut via Vigilo, Classroom eller Google site, dette gir hver skole nærmere beskjed om.
  • Skolene vil legge til rette for at dere kan hente Chromebook og bøker hvis dere ikke allerede har dette hjemme. Følg retningslinjene som kommer fra skolen deres.
  • Vi vil ha begrenset mulighet til å veilede dere, men kontaktlærer eller den som fungerer som kontaktperson for deres klasse/trinn, vil være i daglig kontakt via digitale flater. De vil også være tilgjengelig på e-post. Informasjon om dette kommer fra skolen.

Hvordan skal barn og elever forholde seg når de er hjemme?

Barna er ikke pålagt hjemmekarantene, men det er viktig at de i størst mulig grad oppholder seg hjemme eller unngår nærkontakt. Dette gjør at tiltaket får størst mulig effekt og at alle bidrar til å begrense spredningen så mye som mulig.

Hva er hjemmekarantene?

Det er lege som innfører hjemmekarantene. Hjemmekarantene innebærer at den det gjelder holder seg innendørs og begrenser nærkontakt med andre så mye som mulig. Folkehelseinstituttet har informasjon og råd til den som har hjemmekarantene og til dem som lever i husstanden.

Personer der det er mistanke om smitte eller har fått påvist smitte skal også holde seg hjemme og unngå nærkontakt med andre så mye som mulig. Dette tiltaket kalles gjerne hjemmeisolering. Folkehelseinstituttet har også laget informasjon og råd til denne gruppen.

Vi ber om at alle bidrar til å begrense smitte ved å gjennomføre tiltakene Folkehelseinstituttet anbefaler.

Snakk med barna

Barn og dere foresatte kan bli redde og utrygge i den situasjonen som oppstår. Det er viktig at dere foresatte snakker med barna om det som skjer, forklarer hvorfor dere skal være hjemme og bidrar til at de føler seg trygge. Folkehelseinstituttet har gitt noen råd om koronavirus og barn. Dette kan være et godt utgangspunkt for samtale.

 

App-løsningen til Vigilo fungerer ikke optimalt. Foresatte bes derfor benytte webportalen dersom de ikke kommer inn på mobilappen.