25. juni: Takket frivillige for uvurderlig koronainnsats

Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og Norsk Folkehjelp har til sammen brukt over 2500 dugnadstimer på å bistå kommunen under koronapandemien.

Ordfører takker frivillige

- Vi ønsker å takke for den innsatsen dere har lagt ned, helt frivillig, gjennom noen krevende måneder. Det betyr så mye at så mange har gitt av sin tid og sine krefter, gjennom ulike oppgaver, til hjelp for andre mennesker. Vi vet at frivilligheten i Asker er villig – for er det noe innbyggerne i Asker er flinke til, så er det nettopp dugnad og frivillig innsats. Det har vært helt avgjørende for oss å få samarbeide med dere i en krise som denne, sa ordfører Lene Conradi i møte med de tre frivillige organisasjonene torsdag denne uken.

Viktig samarbeid

Da nasjonale myndigheter åpnet for at pårørende igjen kunne besøke sine familiemedlemmer på bo- og omsorgssentrene etter flere uker med besøksforbud, skjønte kommunen raskt at det var behov for ekstern bistand. For å kunne gjennomføre besøk på en trygg måte, måtte kommunen sikre at de strenge smittevernreglene ble fulgt. Det var da gledelig at Norske Kvinners Sanitetsforening, Røde Kors og Norsk Folkehjelp sa ja til å stille opp.

- Det var en krevende og ny øvelse for oss, og hjelpen vi fikk fra frivilligheten under koronapandemien var uvurderlig. Gjennom helt konkrete oppgaver kunne de frivillige avløse våre verdifulle helseansatte slik at de kunne gjøre det de er best på. Avtalen med bruk av profesjonelle frivillige i våre tjenester, som et supplement til vårt helsepersonell, har vært og er av stor betydning, sier direktør for velferd, Aud Hansen.

2500 dugnadstimer

I tillegg til å være besøksverter på kommunens bo- og omsorgssentre, har de frivillige bidratt med andre oppdrag. De har hjulpet med innkjøp og distribusjon av mat til trengende, i samarbeid med Kirken. Noen har stilt opp som kjøkkenverter, ringevenner og sjåfører, mens andre har stått for trivselstiltak som kommunen selv ikke hadde kapasitet til å utføre. 

- Koronakrisen har grepet inn i livene til oss alle, men det er likevel de sårbare blant oss som har hatt det tøffest. Jevnlig telefonkontakt med de frivillige og trivselstiltak som musikkunderholdning, bidro til hygge og gode øyeblikk. Tiltak som dette kan samlet være med på å forebygge ensomhet og styrke psykisk helse blant eldre i krisetid, forteller Hansen.

Det er estimert at de tre organisasjonene har bistått kommunen med 2500 dugnadstimer, men det reelle tallet er mye høyere. Timene som har gått til planlegging, koordinering og oppfølging av de frivillige og de mange oppgavene er ikke tatt med.

Medborgerskap i praksis

Kommunen ser at det ligger en enorm ressurs i å samarbeide med de frivillige organisasjonene under kriser som koronapandemien er og har vært, og tar med seg flere av erfaringene i det videre arbeidet.

- Det er ingen tvil om at frivillighetens rolle bare blir mer og mer betydningsfull i samfunnet vårt. Vårt samarbeid de siste månedene er et godt eksempel på medborgerskap og samskaping i en tid hvor det har vært særlig viktig å se hverandre, i fellesskap definere utfordringene, finne gode løsninger, og i fellesskap gjennomføre tiltakene. Summen av kloke hoder, hender som kan bidra, og noen med midler, gjør oss i stand til å håndtere disse krevende utfordringene. Vi ser frem til videre samarbeid og mer medborgerskap i tiden fremover, sier direktør for medborgerskap, Kristin Felde.