Trinnvis gjenåpning av aktiviteter innenfor idretts- og kulturområdet

Mandag 26. april er det noen lettelser for barn og unge under 20 år når det gjelder kultur- og fritidsaktiviteter. Gjenåpningen skjer trinnvis og det er fortsatt viktig med strenge smitteverntiltak.

Åpner for aktiviteter 26. april:

 • Svømmehallene åpner for svømmekurs og svømmetrening
 • Idrettshallene åpner for aktiviteter. Aktiviteter for aktuelle grupper gjennomføres i tråd med tiltak i skolen på rødt nivå.
  Veileder om smittevern i barnehager og skoler.
 • Kulturskolen kan gjennomføre fysisk undervisning

Åpner for aktiviteter 27. april:

 • Svømmehallene åpner for skolesvømming.

Senere åpning:

 • Ungkultur/Ungdomsklubbene holdes stengt så lenge skolene er på rødt nivå.

Kulturhusene og andre kommunale arenaer kan brukes til øving for barn og unge under 20 år.

Tiltaksnivå B i Covid-19 forskriften

Dette er tiltakene som gjelder for arrangementer, idretts- og fritidsaktiviteter.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall.
  Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Det er alltid de strengeste innførte tiltakene som gjelder:
Her er oversikt over de lokale tiltakene på nivå B som gjelder for Asker.
I tillegg kommer de nasjonale tiltakene på øvrige områder.