Ukesrapporter Covid-19

Kort fortalt

Kriseledelsen for covid i Asker er nå lagt ned, og det produseres derfor ikke lenger ukesrapporter.

Her finner du statistikk, tall og grafer for smitte og vaksinasjon

For oversikt over smittede, testede og vaksinasjon - se våre statistikksider. Disse oppdateres daglig. 


Ukesrapport uke 39

Hovedpunkter i rapporten fra uke 39

 • I Asker kommune er det ble meldt 246 nye tilfeller av covid-19 i uke 37 og 38, som er 210 færre tilfeller enn uke 36 og 37.
 • Av påviste tilfeller i uke 36 og 37 har 83 % kjent smittested og 17 % ukjent smittested.
 • I uke 38 har 1 527 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 650 færre enn uken før (2 174).
 • Andel personer som har testet seg i uke 38 og som fikk påvist covid-19 var 3,5 %.
 • Det er 73 793 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 66 958 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 39 (PDF).

Her finner du daglig statistikk med grafer.

Ukesrapport uke 38

Hovedpunkter i rapporten fra uke 38

 • I Asker kommune er det ble meldt 457 nye tilfeller av covid-19 i uke 36 og 37, som er 102 færre tilfeller enn uke 35 og 36.
 • Av påviste tilfeller i uke 36 og 37 har 86 % kjent smittested og 14 % ukjent smittested.
 • I uke 37 har 2 174 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 1 150 færre enn uken før (3 319).
 • Andel personer som har testet seg i uke 37 og som fikk påvist covid-19 var 8,9 %.
 • Det er 73 536 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 66 197 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 38 (PDF).

Her finner du daglig statistikk med grafer.


Ukesrapport uke 37

Hovedpunkter i rapporten fra uke 37

 • I Asker kommune er det ble meldt 561 nye tilfeller av covid-19 i uke 35 og 36, som er 77 flere tilfeller enn uke 34 og 35.
 • Av påviste tilfeller i uke 35 og 36 har 85 % kjent smittested og 15 % ukjent smittested.
 • I uke 36 har 3 319 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 1 000 færre enn uken før (4 330).
 • Andel personer som har testet seg i uke 36 og som fikk påvist covid-19 var 8 %.
 • Det er 73 366 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 65 627 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 37 (PDF).

Her finner du daglig statistikk med grafer.

Ukesrapport uke 36

Hovedpunkter i rapporten fra uke 36

 • I Asker kommune er det ble meldt 480 nye tilfeller av covid-19 i uke 34 og 35, som er 250 flere tilfeller enn uke 33 og 34.
 • Av påviste tilfeller i uke 34 og 35 har 85 % kjent smittested og 15 % ukjent smittested.
 • I uke 34 har 4 250 personer i Asker testet seg for covid-19, som er på samme nivå som uken før (4 267).
 • Andel personer som har testet seg i uke 34 og som fikk påvist covid-19 var 5,7 %.
 • Det er gjennomført 8 630 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er 2 400 flere uke 33 og 34 (6 208).
 • Det er 72 289 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 64 879 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 36 (PDF).

Her finner du daglig statistikk med grafer.

Ukesrapport uke 35

Hovedpunkter i rapporten fra uke 35

 • I Asker kommune er det ble meldt 230 nye tilfeller av covid-19 i uke 33 og 34, som er 134 flere tilfeller enn uke 32 og 33.
 • Av påviste tilfeller i uke 33 og 34 har 81 % kjent smittested og 19 % ukjent smittested.
 • I uke 34 har 4 229 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en kraftig økning fra uken før (2 057).
 • Andel personer som har testet seg i uke 34 og som fikk påvist covid-19 var 6,6 % som er en sterk økning fra 2,8 % uken før.
 • Det er gjennomført 6 213 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er på samme nivå som i uke 31 og 32 (3 780).
 • Det er 70 365 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 60 628 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 35 (PDF).

Her finner du daglig statistikk med grafer.

Ukesrapport uke 34

Hovedpunkter i rapporten fra uke 34

 • I Asker kommune er det meldt 96 nye tilfeller av covid-19 i uke 32 og 33, som er 1 færre tilfeller enn uke 31 og 32.
 • Av påviste tilfeller i uke 32 og 33 har 76 % kjent smittested og 24 % ukjent smittested.
 • I uke 33 har 2 048 personer i Asker testet seg for covid-19, som er på samme nivå som i uke 32 (2 031).
 • Andel personer som har testet seg i uke 33 og som fikk påvist covid-19 var 2,6 % som er en nedgang fra 2,8 % uken før.
 • Det er gjennomført 3 777 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er på samme nivå som i uke 31 og 32 (3 723).
 • Det er 69 937 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 48 966 personer fullvaksinert med to doser

Her kan du lese hele rapporten fra uke 34 (PDF).

Her finner du daglig statistikk med grafer.

Ukesrapport uke 25

Hovedpunkter i rapporten fra uke 25

 • I Asker kommune er det ble meldt 35 nye tilfeller av covid-19 i uke 24 og 25, som er 3 færre tilfeller enn uke 23 og 24 (38).
 • Av påviste tilfeller i uke 24 og 25 har 83 % kjent smittested og 17 % ukjent smittested.
 • I uke 25 har 1 634 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 400 færre enn uken før (2 035).
 • Andel personer som har testet seg i uke 25 og som fikk påvist covid-19 var 0,9 % som er en nedgang fra 1,3 % uken før.
 • Det er gjennomført 3 170 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 550 færre enn uke 23 og 24 (3 715).
 • Det er 48 600 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 29 043 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 25 (PDF).

Her finner du daglig statistikk med grafer.

Ukesrapport uke 24

Hovedpunkter i rapporten fra uke 24

 • I Asker kommune er det ble meldt 38 nye tilfeller av covid-19 i uke 23 og 24, som er 6 flere tilfeller enn uke 22 og 23 (32).
 • Av påviste tilfeller i uke 23 og 24 har 90 % kjent smittested og 10 % ukjent smittested.
 • I uke 24 har 2035 personer i Asker testet seg for covid-19, som er omtrent på samme nivå som uken før (2 066).
 • Andel personer som har testet seg i uke 24 og som fikk påvist covid-19 var 1,3 % som er en økning fra 0,9 % uken før.
 • Det er gjennomført 3 713 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 150 færre enn uke 22 og 23 (3 870).
 • Det er 42 423 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 27 103 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 24 (PDF).

Her finner du daglig statistikk med grafer.


Ukesrapport uke 23

Hovedpunkter i rapporten fra uke 23

 • I Asker kommune er det ble meldt 33 nye tilfeller av covid-19 i uke 22 og 23, som er 22 færre tilfeller enn uke 21 og 22 (55).
 • Av påviste tilfeller i uke 22 og 23 har 91 % kjent smittested og 9 % ukjent smittested.
 • I uke 23 har 2 066 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 100 færre enn uken før (2 180).
 • Andel personer som har testet seg i uke 23 og som fikk påvist covid-19 var 0,9 % som er en økning fra 0,7 % uken før.
 • Det er gjennomført 3 870 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 330 færre enn uke 21 og 22 (4 205).
 • Det er 35 666 personer i Asker som har fått en vaksinedose, og av disse er 25 170 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 23 (PDF)

Her finner du daglig statistikk med grafer.


Ukesrapport uke 22

Hovedpunkter i rapporten fra uke 22

 • I Asker kommune er det ble meldt 55 nye tilfeller av covid-19 i uke 21 og 22, som er 8 færre tilfeller enn uke 20 og 21 (63).
 • Av påviste tilfeller i uke 21 og 22 har 87 % kjent smittested og 13 % ukjent smittested.
 • I uke 22 har 2 116 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 250 færre enn uken før (2 363).
 • Andel personer som har testet seg i uke 19 og som fikk påvist covid-19 var 0,7 % som er en nedgang fra 1,6 % uken før.
 • Det er gjennomført 4 204 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 430 flere enn uke 20 og 21 (3 774).
 • Det er 33 150 personer i Asker som har fått en vaksinedose, og av disse er 22 179 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 22 (PDF)

Her finner du daglig statistikk med grafer.


Ukesrapport uke 21

Hovedpunkter i rapporten fra uke 21

 • I Asker kommune ble det meldt om 63 nye tilfeller av covid-19 i uke 20 og 21, som er 11 flere tilfeller enn i uke 19 og 20 (52).
 • Av påviste tilfeller i uke 20 og 21 har 76 % kjent smittested og 24 % ukjent smittested.
 • I uke 21 har 2 360 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 500 flere enn uken før (1 963).
 • Andel personer som har testet seg i uke 19 og som fikk påvist covid-19 var 1,6 % som er en økning fra 1,4 % uken før.
 • Det er gjennomført 3 773 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 350 flere enn uke 19 og 20 (3 425).
 • Det er 30 162 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 19 248 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 21 (PDF)

Her finner du daglig statistikk med grafer.


Ukesrapport uke 20

Hovedpunkter i rapporten fra uke 20

 • I Asker kommune er det ble meldt 51 nye tilfeller av covid-19 i uke 19 og 20, som er 12 færre tilfeller enn uke 18 og 19 (63).
 • Av påviste tilfeller i uke 19 og 20 har 78 % kjent smittested og 22 % ukjent smittested.
 • I uke 20 har 1 848 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 300 færre personer enn uken før (2 134).
 • Andel personer som har testet seg i uke 19 og som fikk påvist covid-19 var 1,4 % som er en økning fra 1,3 % uken før.
 • Det er gjennomført 3 425 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 100 færre enn uke 18 og 19 (3 519).
 • Det er 29 736 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 14 734 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 20 (PDF)

Her finner du daglig statistikk med grafer.


Ukesrapport uke 19

Hovedpunkter i rapporten fra uke 19

 • I Asker kommune er det ble meldt 63 nye tilfeller av covid-19 i uke 18 og 19, som er 3 færre tilfeller enn uke 17 og 18 (66).
 • Av påviste tilfeller i uke 18 og 19 har 86 % kjent smittested og 14 % ukjent smittested.
 • I uke 19 har 2 117 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 260 flere personer enn uken før.
 • Andel personer som har testet seg i uke 19 og som fikk påvist covid-19 var 1,2 % som er en nedgang fra 2,3 % uken før.
 • Det er gjennomført 3 516 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 550 flere enn uke 17 og 18 (2 971).
 • Det er 28 426 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 10 739 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 19 (PDF)

Her finner du daglig statistikk med grafer.


Ukesrapport uke 18

Hovedpunkter i rapporten fra uke 18

 • I Asker kommune er det ble meldt 66 nye tilfeller av covid-19 i uke 17 og 18, som er 12 flere tilfeller enn uke 16 og 17 (54).
 • Av påviste tilfeller i uke 16 og 17 har 83 % kjent smittested og 17 % ukjent smittested.
 • I uke 18 har 1 857 personer i Asker testet seg for covid-19, som er noe høyere enn uken før (1 708)
 • Andel personer som har testet seg i uke 18 og som fikk påvist covid-19 var 2,3 % som er en svak økning fra 1,6 % uken før.
 • Det er gjennomført 2 970 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 150 flere enn uke 16 og 17 (2 833).
 • Det er 26 617 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose. Av disse er 9284 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 18 (PDF)

Her finner du daglig statistikk med grafer.


Ukesrapport uke 17

Hovedpunkter i rapporten fra uke 17

 • I Asker kommune er det ble meldt 54 nye tilfeller av covid-19 i uke 16 og 17, som er 72 færre tilfeller enn uke 15 og 16 (126).
 • Av påviste tilfeller i uke 16 og 17 har 76 % kjent smittested og 24 % ukjent smittested.
 • I uke 17 har 1 672 personer i Asker testet seg for covid-19, som er omtrent på samme nivå som uken før (1 744).
 • Andel av personer som testet seg i uke 17 og som fikk påvist covid-19 var 1,7 prosent, som er en svak økning fra 1,5 prosent i uke 16.
 • Det er gjennomført 2 832 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 500 færre enn uke 16 og 17 (3 319).
 • Det er 24 695 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose. Av disse er 6 973 personer fullvaksinert med to doser

Her kan du lese hele rapporten fra uke 17 (PDF)


Ukesrapport uke 16

Hovedpunkter i rapporten fra uke 16

 • I Asker kommune er det ble meldt 126 nye tilfeller av covid-19 i uke 15 og 16, som er 110 færre tilfeller enn uke 14 og 15 (236).
 • Av påviste tilfeller i uke 15 og 16 har 90 % kjent smittested og 10 % ukjent smittested.
 • I uke 16 har 1 736 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en nedgang på 423 personer sammenlignet med uken før (2 159).
 • Andel av personer som testet seg i uke 16 og som fikk påvist covid-19 var 1,5 prosent, som er en nedgang fra 3,9 prosent i uke 15.
 • Det er gjennomført 3 314 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 900 færre enn uke 14 og 16 (4 195).
 • Det er 21 601 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 5 599 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 16 (PDF)


Ukesrapport uke 15

Hovedpunkter i rapporten fra uke 15

 • I Asker kommune er det ble meldt 236 nye tilfeller av covid-19 i uke 14 og 15, som er 34 færre tilfeller enn uke 13 og 14 (270).
 • Av påviste tilfeller i uke 14 og 15 har 84 % kjent smittested og 16 % ukjent smittested.
 • I uke 15 har 2 113 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en nedgang på ca. 730 personer sammenlignet med uken før (2 842).
 • Andel av personer som testet seg i uke 15 og som fikk påvist covid-19 var 4 prosent, som er en nedgang fra 5,2 prosent i uke 14.
 • Det er gjennomført 4 192 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 400 færre enn uke 13 og 14 (4 619).
 • Det er 18 555 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 5 562 personer er fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 15 (PDF)


Ukesrapport uke 14

Hovedpunkter i rapporten fra uke 14

 • I Asker kommune er det ble meldt 270 nye tilfeller av covid-19 i uke 13 og 14, som er 28 færre enn uke 12 og 13 (298).
 • Av påviste tilfeller i uke 13 og 14 er 81% kjent smittested og 19% ukjent smittested.
 • I uke 14 har i 2 834 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en økning på ca. 600 sammenlignet med uken før (2 227).
 • Andel av personer som testet seg i uke 14 og som fikk påvist covid-19 var 5,3 prosent, som er på samme nivå som uke 14.
 • Det er gjennomført 4 612 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 1 900 færre enn uke 12 og 13 (6 477).
 • Det er 15 529 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 5 374 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 14 (PDF)


Ukesrapport uke 13

Hovedpunkter i rapporten fra uke 13

 • I Asker kommune er det ble meldt 298 nye tilfeller av covid-19 i uke 12 og 13, som er 84 færre tilfeller enn uke 11 og 12 (382).
 • Av påviste tilfeller i uke 12 og 13 er 84 % kjent smittested og 16 % ukjent smittested.
 • I uke 13 har 2 220 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en nedgang på ca. 2 050 sammenlignet med uken før (4 267).
 • Andel av personer som testet seg i uke 13 og som fikk påvist covid-19 var 5,4 prosent, som var en økning fra 3,4 % uken før.
 • Det er gjennomført 6 920 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 2 500 færre enn uke 11 og 12 (9 412).
 • Det er 12 768 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 4 070 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 13 (PDF)


Ukesrapport uke 12

Hovedpunkter i rapporten fra uke 12

 • I Asker kommune er det ble meldt 383 nye tilfeller av covid-19 i uke 11 og 12, som er 42 flere tilfeller enn uke 10 og 11 (341).
 • Av påviste tilfeller i uke 11 og 12 er 84 % kjent smittested og 16 % ukjent smittested.
 • I uke 12 har ca. 4 250 personer i Asker testet seg for covid-19, som er ca. 600 færre enn uken før.
 • Andel personer som testet seg i uke 11 og som fikk påvist covid-19 var 3,4 prosent, som var en nedgang fra 4,4 % uken før.
 • Det er gjennomført 9 412 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 400 flere enn uke 10 og 11 (6 401).
 • Det er 11 378 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 3 660 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 12 (PDF)


Ukesrapport uke 11

Hovedpunkter fra rapporten fra uke 11

 • I Asker kommune er det ble meldt 341 nye tilfeller av covid-19 i uke 10 og 11, som er en kraftig økning med 142 tilfeller, sammenlignet med uke 9 og 10 (199).
 • Av påviste tilfeller i uke 10 og 11 er 84 % kjent smittested og 16 % ukjent smittested.
 • I uke 11 har ca. 4 900 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en økning på ca. 1 100 personer sammenlignet med uken før.
 • Andel av personer som testet seg i uke 11 og som fikk påvist covid-19 var 4,4 prosent, som var en økning fra 3,9 % uken før.
 • Det er gjennomført 9 018 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 2 600 flere enn uke 9 og 10 (6 401).
 • Det er 9 230 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 3 589 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten fra uke 11 (PDF)


Ukesrapport uke 10

Hovedpunkter fra rapporten fra uke 10

 • I Asker kommune er det ble meldt 198 nye tilfeller av covid-19 i uke 9 og 10, som er en økning med 57 tilfeller, sammenlignet med uke 8 og 9.
 • Blant de 198 meldte tilfellene har 83 % kjent smittested og 17 % har ukjent smittested.
 • I uke 10 har ca. 3 400 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en økning på ca. 300 personer sammenlignet med uken før.
 • Andel av personer som testet seg i uke 10 og som fikk påvist covid-19 var 3,2 prosent, som var en økning fra 2,9 % uken før.
 • Det er gjennomført 6 199 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 2 200 flere enn uke 8 og 9 (3 995).
 • Det er 8 302 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 3 516 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele ukesrapporten for uke 10 (PDF)


Ukesrapport uke 9

Hovedpunkter fra rapporten fra uke 9

 • I Asker kommune er det ble meldt 141 nye tilfeller av covid-19 i uke 8 og 9, som er en økning med 46 tilfeller, sammenlignet med uke 7 og 8.
 • Blant de 95 meldte tilfellene har 82 % kjent smittested og 18 % har ukjent smittested.
 • I uke 9 har ca. 2 900 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en økning på i overkant av 1 050 personer sammenlignet med uken før.
 • Andel av personer som testet seg i uke 9 og som fikk påvist covid-19 var 2,9 prosent, som var en nedgang fra 3,5 % uken før.
 • Det er gjennomført 3 995 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 600 flere enn uke 7 og 8 (3 373).
 • Det er 7 258 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 2 880 personer fullvaksinert med to doser.
 • 75 % er påvist eller sannsynlig virusvariant.

Her kan du lese og laste ned ukesrapporten fra uke 9, 2021 (PDF)

Ukesrapport uke 8

Hovedpunkter: 

 • I Asker kommune er det ble meldt 95 nye tilfeller av covid-19 i uke 7 og 8, som er en økning med 30 tilfeller, sammenlignet med uke 6 og 7.
 • Blant de 95 meldte tilfellene har 87 % kjent smittested og 13 % har ukjent smittested.
 • I uke 8 har ca. 1750 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en nedgang på mer enn 500 personer sammenlignet med uken før.
 • Andel av personer som testet seg i uke 8 og som fikk påvist covid-19 var 3,3 prosent, som var en økning fra 1,2 % uken før.
 • Det er gjennomført 3 373 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 300 færre enn uke 6 og 7 (3 704).
 • Det er 4 769 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 2 384 personer fullvaksinert med to doser.

Les hele rapporten fra uke 8 her (pdf)

Ukesrapport uke 7

Hovedtrekk fra rapporten fra uke 7:

 • I Asker kommune er det ble meldt 63 nye tilfeller av covid-19 i uke 6 og 7, som er noe færre enn antall tilfeller i uke 4 og 5 (85).
 • Blant de 63 meldte tilfellene har 86 % kjent smittested og 14 % har ukjent smittested.
 • I uke 7 har ca. 2 400 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en økning på ca. 200 personer sammenlignet med uken før.
 • Andel av personer som testet seg i uke 6 som fikk påvist covid-19 var ca. 1,2 prosent som var en nedgang fra 1,5 % uken før.
 • Det er gjort 3 704 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 400 flere enn uke 4 og 5 (3 335).
 • Det er 4 174 personer som har fått dose 1 og 1374 personer som har fått dose 2 i Asker.

Her kan du laste ned hele ukesrapporten, uke 7 (PDF)


Ukesrapport uke 6

Hovedpunkter

 • I Asker kommune er det ble meldt 81 nye tilfeller av covid-19 i uke 5 og 6, som er noe høyere enn antall tilfeller i uke 3 og 4 (61).
 • Blant de 81 meldte tilfellene har 90 % kjent smittested og 10 % har ukjent smittested.
 • I uke 5 har ca. 1900 personer i Asker testet seg for covid-19, som er omtrent samme nivå som uken før.
 • Andel av personer som testet seg i uke 6 som fikk påvist covid-19 var 1,3 prosent som var en nedgang fra 2,3 % uken før.
 • Det er gjort 3 388 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 500 flere enn uke 3 og 4 (2 875).
 • Av personer som er folkeregistrert i Asker, så er det 3 106 personer som har fått dose 1 og 927 personer som har fått dose 2.

Her kan du laste ned hele ukesrapporten, uke 6. (PDF)


Ukesrapport uke 5

Hovedpunkter

 • I Asker kommune er det ble meldt 85 nye tilfeller av covid-19 i uke 4 og 5, som er en omtrent på nivå med antall tilfeller i uke 2 og 3 (82).
 • Blant de 85 meldte tilfellene har 82 % kjent smittested og 18 % har ukjent smittested.
 • I uke 5 har ca. 1900 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 250 færre enn i uke 4.
 • Andel av personer som testet seg i uke 5 som fikk påvist covid-19 var 2,3 %, som er en økning fra 1,7 % i uke 4.
 • Det er gjort 3 335 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 500 flere enn uke 2 og 3 (2 882).
 • Av personer som er folkeregistrert i Asker, så er det 2 518 personer som har fått dose 1 og 512 personer som har fått dose 2.

Last ned ukesrapporten

Ukesrapport uke 4

 • I Asker kommune er det meldt 61 nye tilfeller av covid-19 i uke 3 og 4, som er en halvering av antall tilfeller i uke 1 og 2 (126).
 • Blant de 82 meldte tilfellene har 80 % kjent smittested og 20 % har ukjent smittested.
 • I uke 4 har ca. 2 000 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 500 flere personer enn i uke 3.
 • Andel av personer som testet seg i uke 4 som fikk påvist covid-19 var 1,7 %, som er en økning fra 1,5 % i uken 3.
 • Det er gjort 2 875 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 800 færre enn uke 1 og 2 (3 709).
 • Det er 1 416 personer som er folkeregistrert i Asker som har fått dose 1 av vaksine mot covid-19. 219 personer har fått dose 2.

Les flere detaljer i ukesrapporten (PDF).


Ukesrapport uke 3

 • I Asker kommune er det ble meldt 82 nye tilfeller av covid-19 i uke 2 og 3, som er en markant nedgang fra uke 53 og 1 (120).
 • Blant de 82 meldte tilfellene har 83 % kjent smittested og 17 % har ukjent smittested.
 • I uke 3 har ca. 1500 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 500 færre personer enn i uke 2.
 • Andel av personer som testet seg i uke 3 som fikk påvist covid-19 var 1,5 %, som er en nedgang fra 2,5 % i uke 2.
 • Det er gjort 2 882 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 200 færre enn uke 53 og 1 (3 123).
 • Det er 1016 personer som er folkeregistrert i Asker som har fått dose 1 av vaksine mot covid19. Kommunen begynner å sette dose 2-vaksiner i uke 4.

Her kan du laste ned hele ukesrapporten med flere detaljer fra uke 3 (pdf)


Ukesrapport uke 2

 • I Asker kommune er det ble meldt 126 nye tilfeller av covid-19 i uke 1 og 2, som er en økning fra uke 52 og 53 (96).
 • Blant de 126 meldte tilfellene har 79 % kjent smittested og 21 % har ukjent smittested.
 • I uke 2 har ca. 2 000 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 500 færre personer
  enn i uke 1.
 • Det var like stor andel av personer som testet seg i uke 2 og uke 1 som fikk påvist covid-19.
  Andelen av personer som testet seg var 2,4 %
 • Det er gjort 3 709 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 1 000
  flere enn uke 52 og 53 (2 724).
 • Kommunen har satt 254 vaksiner i uke 2.

Her kan du laste ned hele ukesrapporten fra uke 2 (pdf)

Ukesrapport uke 53 og 01

Disse ukene ble det registrert 120 nye smittede innbyggere i Asker kommune.

Her kan du laste ned ukesrapporten for ukene 53 og 01 (PDF)