Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Koronatelefon og hjelpetelefoner

Generelle spørsmål om koronavirus

Rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

Lokale telefoner i Asker

Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99

Asker kommunes koronatelefon skal avlaste medisinsk nødtelefon. 

Her besvarer helsepersonell to spørsmål:

 • Trenger jeg å ta koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Telefonen er bemannet fra kl. 08.00-20.00 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 lørdag og søndag.

Legevakttelefon og henvendelser til fastlegene benyttes kun til annen helsehjelp (se lenke nederst om beredskapstelefoner).

Hjelpetelefonen

Hos Hjelpetelefonen møter de som ringer inn trygge voksne, som til daglig jobber med barn og unge og som kjenner kommunen godt. De hører på det som de som ringer har å si og, dersom de trenger det, gir dem råd og veiledning som forhåpentlig kan gjøre situasjonen de er i litt lettere.

Du kan også kontakte Hjelpetelefonen hvis du trenger råd om noen du kjenner. Foresatte har et eget nummer de kan kontakte.

Hjelpetelefon for barn og unge: 66 71 50 59
Hjelpetelefon for foresatte: 66 71 50 49

Åpningstider: mandag til fredag kl 10.00 – 17.30

Kontakttelefoner innenfor psykisk helse og rus

 • Rask psykisk helsehjelp-telefon: 476 88 239.
  Denne er nå tilgjengelig fra kl 08.00-15.30 alle ukedager.
 • Lavterskel døgntelefon: 919 10 500.
  Denne er tilgjengelig hele døgnet og hele uken.

Andre telefoner du kan ringe til

 • Barneverntjenesten er åpen og betjent på telefon mandag-fredag kl 8.00-15.30. Telefon: 66 90 97 00.
 • Barne- og familietjenestens mottakstelefon er åpen og betjent mandag-fredag kl 8.00-15.30. Telefon sone nord 66 76 85 50 og telefon sone sør 948 35 674. 
 • Barnevernvakten i Asker og Bærum er åpen hele døgnet, telefon: 67 50 47 70
 • Alarmtelefon for barn og unge telefon: 116 111. 

Beredskapstelefoner

Gå til egen nettside for å se nummer til ordinære vakt- og beredskapstelefoner.