Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Kort fortalt

Asker kommune tilbyr innbyggerne koronavaksine.  Du vil bli kontaktet direkte med tilbud om vaksinasjon og trenger ikke kontakte kommunen eller fastlege for å sette deg på venteliste.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Her får du informasjon om koronavaksine på ulike språk

Når blir det vaksinasjon?

Asker kommune startet med vaksinasjon av beboere i sykehjem onsdag 6. januar. Deretter følger vaksinasjon av grupper i prioritert rekkefølge (se mer om rekkefølge lenger ned på siden).

Utviklingen i antall vaksinerte vil blant annet fremkomme som en del av ukesrapportene om koronasituasjonen.

Du blir kontaktet for vaksinasjon

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

De eldste aldersgruppene og personer i risikogruppene blir innkalt til vaksinasjon i et samarbeid mellom fastlegene, hjemmesykepleien og vaksinasjonsteamet. Det vil variere hvordan man kontakter de ulike gruppene etter hva som er mest hensiktsmessig (telefon, personlig kontakt, sms, osv).

Kommunen vil i god tid før oppstart av massevaksinasjon informere om hvordan øvrige innbyggerne kan bestille time til vaksinasjon.

Vedtatt vaksinasjonsplan finner du her - men vær oppmerksom på at planen kan justeres noe på bakgrunn av smittesituasjon, tilgang på vaksiner o.l.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Hvem blir prioritert for vaksinasjon?

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot
 • kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

For de som ikke er i risikogruppene

Det kan senere bli aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Se FHI sine nettsider om hvem som kan få koronavaksine

Omsorgsboliger

Personer som bor i omsorgsboliger er en sammensatt gruppe, så disse prioriteres i henhold til alder og eventuell underliggende tilstand.

Helsepersonell

For helsepersonell er det tydeliggjort hvilke grupper som det kan være aktuelt å prioritere mellom hvis smitten øker. Det kan dreie seg om helsepersonell som selv har økt risiko for å bli smittet, og som av kapasitetshensyn må være tilgjengelige dersom smitten øker. 

FHI har nå besluttet at primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene. Grunnen er betydelig fare for mer smitte i samfunnet de nærmeste ukene. 

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettsider   

og på nettsidene til helsenorge.no

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Aldri før har vi jobbet mer effektivt med å utvikle og godkjenne vaksiner. Men hvordan er dette mulig? Svaret får du i denne filmen utviklet av Statens legemiddelverk. 

Informasjon om de ulike vaksinene 

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk

Informasjon om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk