Vaksinering mot korona i Asker

Asker kommune tilbyr innbyggerne koronavaksine. Den er gratis. 

Kort fortalt

Alle over 18 år som bor og oppholder seg i Asker må registrere seg i vaksinekø for å bli kontaktet av kommunen for time til vaksine. 

Her kan du registrere deg

Er du over 65 år og ikke har fått tilbud om vaksine ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen 66 71 59 50 for registrering og time til vaksinasjon.

Asker har to vaksinasjonsklinikker: i Lensmannslia 4, og på Tofte samfunnshus. 

Når blir det min tur til å få koronavaksine?

Vi vaksinerer nå innbyggere etter fallende alder 55-64 år og begynner på prioriteringsgruppe 9, 45-54 år, i løpet av uke 24.

Se statistikk som viser hvor langt vi har kommet med vaksinasjon i Asker nederst på siden.

Figur som viser vaksinasjonstatus i Asker

Figuren viser hvilken gruppe som vaksineres i Asker nå.
Se gjerne nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI) som viser prioritering av grupper for vaksinasjon og når vi forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19.

Vaksinedoser som er ventet til Asker de nærmeste ukene

 • Uke 24: 4884 doser Pfizer og 2200 doser Moderna.
 • Uke 25: 6498 doser Pfizer og 2200 doser Moderna.

Dosene går både til dose en og dose to.

Hvordan registrere deg til vaksinekø 

Vi oppfordrer alle som er 18 år og bor eller oppholder seg i Asker, til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggere har mottatt tilbud om vaksine.

Registrér deg til vaksineskø her

Her kan du registrere deg selv (eller på vegne av andre) ved å logge inn med BankID.

Tilkallingsliste for restdose

Vi åpner nå for at du kan registrere deg i kø for restdose. Da vil du kunne bli vaksinert tidligere enn normalt i din aldersgruppe. Takker du ja til å stå i kø for en restdose må du kunne stille opp på vaksinasjonslokalet på kort varsel - innen 20 minutter.

Restdose er de vaksinene som er blitt klargjort, men ikke benyttet innen slutten av vaksinasjonsdagen. Vaksinedoser som er blitt klargjort må benyttes innen svært kort tid, ellers må de kastes. Derfor tilbyr vi innbyggerne om å stå i kø for restdose.

Årsaken til at det blir restdoser tilgjengelig er at enkelte melder forfall eller ikke møter opp til sin vaksinasjonstime. I tillegg får vi iblant vaksiner til overs når vi klarer å få flere vaksinedoser ut av hvert enkelt hetteglass.

Her kan du registrere deg selv på tilkallingsliste ved å logge inn med BankID.

Har du registrert feil opplysninger?
Da kan du logge deg inn i Helseboka og registrerer deg i vaksinekø på nytt. Da vil opplysningene du har lagt inn sist være det som gjelder.

Befinner du deg i en annen kommune eller i utlandet?

Hvis du bor i en annen kommune enn Asker over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter den kommunen for å høre hvordan du kan melde deg til vaksinasjon der. Dette gjelder ikke om du er turist eller på hytta i annen kommune.

Hvis du er bosatt i utlandet, men skal være i Asker en lenger periode samtidig som vi vaksinerer din gruppe, kan du få vaksinen her. Det forutsetter at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene.

Hvis du bor i Asker men ikke er folkeregistrert i kommunen ber vi deg registrere deg om du ønsker vaksine.

Til personer med D-nummer eller som ikke er folkeregistrert

Hvis du har eller venter på D-nummer, eller du bor i Asker men ikke er folkeregistrert eller ikke har BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime:

Ring Vaksinasjonstelefonen på telefon 66 71 59 50

Vaksinasjonstelefonen kan hjelpe deg med tilgang på tolketjeneste.

Hvordan og når bestille time

Bestilling av vaksinasjonstimer

Når du har registrert deg for vaksinasjon, stilles du i vaksinasjonskø. Du får beskjed fra kommunen via SMS når det er din tur å bestille timer for vaksinasjon.

Ettersom vi foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, kan det ta lang tid fra du registrerer deg til du blir kontaktet for timebestilling.

 • Trykk på lenken du mottar i SMS for å bestille time.
 • Velg to tidspunkt i samme bestilling; for dose 1 og dose 2. De to dosene blir satt med 9 ukers mellomrom.
 • Når du har bestilt time, får du en bekreftelse på SMS. Dersom du ikke får en SMS, har du ikke fullført bestillingen. Fullføring gjør du ved å trykke på ‘send’ på bestillingssiden.
 • Bestillingen bekreftes deretter på SMS. Med en gang du er registrert mottar du to SMS'er for å bekrefte time 1 og 2. I tillegg mottar du SMS om egenerklæring.
 • Møt opp til tid og sted oppgitt for vaksinering.

Det kan bli kort tid mellom du får SMS-innkallingen og den oppsatte timen.

Behandling av personopplysninger

Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til sine innbyggere. Dette ansvaret følger blant annet av smittevernloven § 3-8 og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2, jf. smittevernloven § 7-1.

For å vite hvem som skal vaksineres og for å kunne prioritere deg som innbygger inn i riktig kategori for vaksinering iht. føringer gitt av de nasjonale helsemyndighetene, må vi samle inn personopplysninger om deg, herunder enkelte helseopplysninger. Når du registrerer deg for vaksine er dette frivillig, og du kan når som helst gå inn i løsningen og slette registreringen og opplysningene om deg selv.

Når du har mottatt vaksinen journalføres dette, fordi kommunen er pliktig å dokumentere det i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalforskriften. Journalen skal blant annet inneholde «relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen», jf. helsepersonelloven § 40.

I vaksinasjonssammenheng vil dette blant annet innebære vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, ev. styrke og dosestørrelse. Opplysninger om hvilken vaksine du har fått mv. blir videre sendt til FHI sitt SYSVAK-register i medhold av SYSVAK-registerforskriften.

Kommunen vil ikke benytte personopplysningene dine for andre formål enn for å tilby vaksinering og å journalføre helsehjelpen som er gitt.

Løsningen kommunen benytter i forbindelse med vaksineringen (Helseboka) tilfredsstiller krav som følger av personvernforordningen. Kommunen har inngått databehandleravtale med leverandøren.

Leverandøren er videre godkjent av Norsk Helsenett.

Se nærmere om hvordan Asker kommune behandler personopplysninger her: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/personvernerklaring/.

Spørsmål?

Har du problemer med å registrere deg - eller har andre spørsmål om vaksinering, ber vi deg om å kontakte vaksinasjonstelefonen på 66 71 59 50.  

Telefontider:
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30 til 14.30.

Telefonen er stengt i matpausen mellom 11.30 og 12.00 

Har du spørsmål om egen helse og vaksine, ta kontakt med fastlegen din. 

Informasjon til deg som skal vaksineres

Når du skal vaksineres - praktisk info

Er du over 75 år eller i risikogruppene, er det i all hovedsak fastlegen som vaksinerer deg. Du blir kontaktet direkte av fastlegen din. 

Aldersgruppene fra 18 til 74 år vaksineres i hovedsak på én av våre to vaksinasjonsklinikker i Lensmannslia 4 og Tofte samfunnshus i Vestre Strandvei 2.

Kan jeg velge vaksinasjonsklinikk? 

Det er i utgangspunktet postnummeret ditt som bestemmer hvor du får vaksinen din. Innbyggere med postnummer 3490 Klokkarstua, 3480 Filtvet, 3484 Holmsbu, 3483 Kana og 3482 Tofte, bli koronavaksinert på Tofte samfunnshus. Resten av innbyggerne i Asker vaksineres i Lensmannslia 4.

Har du spørsmål om vaksinasjonsstedet? Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen 66 71 59 50. 

Kan jeg utsette vaksinasjonstimen? 

Asker kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger om hvem som skal prioriteres for koronavaskine. Vi anbefaler at du tar imot vaksinen når du får tilbud om det. Ved tildelt time for vaksinering, forplikter du deg også til tidspunktet for dose to. De to dosene med vaksine blir satt med 9 ukers mellomrom. 

Får jeg transport til vaksinasjonsklinikken? 

Ja, dersom du krysset av for behov for transport da du registrerte deg i vaksinekø. Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen 66 71 59 50, så finner vi en løsning. 

Mer om vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4: 

 • Asker kommune har etablert vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia 4.
 • Vaksinasjonsklinikken er i gangavstand fra Asker stasjon og Asker bussterminal.
 • Vaksinasjonsklinikken har god fremkommelighet for rullestolbrukere.
 • Vaksinasjonsklinikken har i hovedsak åpent på hverdager mellom klokken 08.30 og 21.20, men åpningstidene vil avhenge av antall vaksinedoser kommunen får fra Folkehelseinstituttet. 

Mer om vaksinasjonsklinikken på Tofte samfunnshus: 

 • 12. april åpnet vi vaksinasjonsklinikk på Tofte samfunnshus i Vestre Strandvei 2.
 • Her vil innbyggere med postnummer 3490 Klokkarstua, 3480 Filtvet, 3484 Holmsbu, 3483 Kana og 3482 Tofte bli koronavaksinert.  
 • I utgangspunktet er det satt av én til to dager (onsdag og torsdag) med vaksinasjon på Tofte samfunnshus, men det vil avhenge av antall vaksinedoser kommunen får fra Folkehelseinstituttet. 
 • Storsalen i samfunnshuset kan leies ut de dagene det ikke er vaksinering, i tråd med kommunens smittevernregler. 
Informasjon om ulike vaksinetyper

Helsemyndighetene har oppdatert informasjon om godkjente vaksinetyper som vi får tildelt i Asker.

De to dosene fra mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna blir satt med 9 ukers mellomrom. Ved enkelte alvorlige sykdommer er intervallet 3 uker (Pfizer) eller 4 uker (Moderna).

Les mer om koronavaksiner på helsenorge.no

Pfizer

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk

Moderna

Informasjon om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk

AstraZeneca

AstraZeneca ble brukt i Norge fram til 11. mars 2021. Nå er den tatt ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Grunnen til det er sjeldne og alvorlige vaksinebivirkninger i form av lave blodplater, blodpropper og blødninger.

Les mer om hva kommuneoverlege Meera Grepp sier om følgende dette får lokalt i Asker.  

Janssen-vaksinen

Vaksinasjonsklinikken og vaksinasjonskontoret i Asker tilbyr ikke Janssen-vaksinen. Vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet.

Informasjon om Janssen-vaksinen finner du på helsenorge.no

Bivirkninger etter vaksinering? 

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett reaksjon/bivirkning 1-3 dager etter vaksineringen. 

Dersom du opplever kraftig eller uvanlig reaksjonen etter vaksinering, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din for å avklare om det skyldes vaksinen eller andre forhold.

Les mer om symtpomer etter koronavaksine på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Aldri før har vi jobbet mer effektivt med å utvikle og godkjenne vaksiner. Men hvordan er dette mulig? Svaret får du i denne filmen utviklet av Statens legemiddelverk. 

Informasjon om vaksinering på andre språk

Plakater, videoer, lydfiler på andre språk

Koronavaksine på 1-2-3

Plakat og lydfiler på ulike språk om koronavaksine på 1-2-3 fra Folkehelseinstituttet 

Koronavaksinasjon i Asker (pdf)

Engelsk, litauisk, tigrinja, polsk, urdu, arabisk, Kurdisk sorani, dari farsi og somali

Registrering til vaksinasjonskø (video)

Engelsk, litauisk, tigrinja, polsk, urdu, arabisk, somali

Her får du informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavaksine på ulike språk

Nasjonal informasjonstelefon på ulike språk

Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. 
Ring 815 55 015. Der vil du få en tastemeny som tar deg til rett språk. Telefonen er betjent alle virkedager fra klokken 08:00 til 15:30. 

Statistikk og kart over vaksinasjonklinikkene

Vil du se statistikkene fra mobil eller nettbrett, anbefaler vi å bruke denne mobilversjonen.