Stor pågang på telefon

Vi har for tiden stor pågang på telefonen. Vi beklager at dette medfører lang ventetid.

Koronavaksinering i Asker

Asker kommune tilbyr innbyggerne koronavaksine. Den er gratis. 

Kort fortalt

Alle over 18 år som bor og oppholder seg i Asker må registrere seg i vaksinekø for å bli kontaktet av kommunen for time til vaksine. Kommunen vil sende ut SMS når det er din tur til å få vaksine. Her kan du registrere deg

Er du over 75 år blir du kontaktet direkte av din fastlege for vaksinering. Alternativt kan du registrere deg nedenfor, eller ta kontakt med vaksinetelefonen 66 71 59 50 for registrering og time.

Er du over 75 år og har fastlege i annen kommune, må du ta kontakt med vaksinetelefonen 66 71 59 50 for registrering og time.

Asker har to vaksinasjonsklinikker: i Lensmannslia 4, og på Tofte samfunnshus som åpner 12. april. 

Når blir det min tur til å få koronavaksine?

De kommende ukene vaksinerer vi aldersgruppen 65 år og oppover, og innbyggere i risikogrupper.

Se FHIs prioriteringsliste for koronavaksinering

Asker kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger om hvem som skal prioriteres for koronavaskine. Når den enkelte får vaksine, er avhengig av hvor mange vaksinedoser kommunen får levert fra FHI. 

Se FHI sine nettsider om hvem som kan få koronavaksine

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Prioritering

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre (alle som er født i 1936 eller eldre)
 3. Alder 75-84 år (alle som er født 1946 eller eldre)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. Utvelgelse av helsepersonell gjøres etter de samme kriteriene som ble definert i januar 2021:

Kriteriene for prioritering av utvalgte helsepersonellgrupper (PDF)

Anbefalingen kan endre seg basert på kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet.

Om ungdom 16-17 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

For de som ikke er i risikogruppene

Det kan senere bli aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg.

Vaksinedoser som er ventet til Asker de nærmeste ukene

 • Uke 14: 2610 doser Pfizer. 
 • Uke 15: 1500 doser Moderna og 1554 doser Pfizer.
 • Uke 16: 1818 doser Pfizer.

Oversikt over hvor mange vaksinedoser som er satt i Asker

Her er lenke til FHI som viser hvor mange vaksinedoser som er satt i Asker fordelt på alder

Aldersfordeling til innbyggere i Asker 

På nettsidene til Statistisk sentralbyrå (SSB) finner du oversikt over aldersfordelingen til innbyggerne i Asker kommune

Ukesrapport om koronasituasjonen i Asker 

Her er lenke til ukesrapportene om koronasituasjonen i Asker fra kommuneoverlegen

Registrering til vaksinekø 

Vi oppfordrer alle som er 18 år og bor eller oppholder seg i Asker, til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggere har mottatt tilbud om vaksine.

Registrering til vaksineskø

Her kan du registrere deg selv (eller på vegne av andre) ved å logge inn med BankID.

Har du problemer med å registrere deg, ber vi deg om å kontakte vaksinasjonstelefonen på 66 71 59 50.  

Har du registrert feil opplysninger?

Da kan du logge deg inn i Helseboka og registrerer deg i vaksinekø på nytt. Da vil opplysningene du har lagt inn sist gjelde. 

Bestilling av vaksinasjonstimer

Når du har registrert deg for vaksinasjon, stilles du i vaksinasjonskø. Du får beskjed fra kommunen via SMS når det er din tur å bestille timer for vaksinasjon.

Ettersom vi foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, kan det ta lang tid fra du registrerer deg til du blir kontaktet for timebestilling.

 • Trykk på lenken du mottar i SMS for å bestille time.
 • Velg to tidspunkt i samme bestilling; for dose 1 og dose 2.
 • Når du har bestilt time, får du en bekreftelse på SMS. Dersom du ikke får en SMS, har du ikke fullført bestillingen. Fullføring gjør du ved å trykke på ‘send’ på bestillingssiden.
 • Bestillingen bekreftes deretter på SMS. Med en gang du er registrert mottar du to SMS'er for å bekrefte time 1 og 2. I tillegg mottar du SMS om egenerklæring.
 • Møt opp til tid og sted oppgitt for vaksinering.

Det kan bli kort tid mellom du får SMS-innkallingen og den oppsatte timen.

Behandling av personopplysninger

Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til sine innbyggere. Dette ansvaret følger blant annet av smittevernloven § 3-8 og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2, jf. smittevernloven § 7-1.

For å vite hvem som skal vaksineres og for å kunne prioritere deg som innbygger inn i riktig kategori for vaksinering iht. føringer gitt av de nasjonale helsemyndighetene, må vi samle inn personopplysninger om deg, herunder enkelte helseopplysninger. Når du registrerer deg for vaksine er dette frivillig, og du kan når som helst gå inn i løsningen og slette registreringen og opplysningene om deg selv.

Når du har mottatt vaksinen journalføres dette, fordi kommunen er pliktig å dokumentere det i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalforskriften. Journalen skal blant annet inneholde «relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen», jf. helsepersonelloven § 40.

I vaksinasjonssammenheng vil dette blant annet innebære vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, ev. styrke og dosestørrelse. Opplysninger om hvilken vaksine du har fått mv. blir videre sendt til FHI sitt SYSVAK-register i medhold av SYSVAK-registerforskriften.

Kommunen vil ikke benytte personopplysningene dine for andre formål enn for å tilby vaksinering og å journalføre helsehjelpen som er gitt.

Løsningen kommunen benytter i forbindelse med vaksineringen (Helseboka) tilfredsstiller krav som følger av personvernforordningen. Kommunen har inngått databehandleravtale med leverandøren.

Leverandøren er videre godkjent av Norsk Helsenett.

Se nærmere om hvordan Asker kommune behandler personopplysninger her: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/personvernerklaring/.

Koronavaksine og ramadan

For råd om vaksinasjon mot covid-19 i fastetiden, se:

Råd om vaksinasjon mot covid-19 (Islamsk Råd Norge)

Isamsk råd anbefaler å vaksinere seg mot Covid-19. Det er mulig å ta vaksinen mens en er fastende. Vaksinasjonen bryter ikke fasten fordi den injiseres intramuskulært og ikke regnes som mat eller drikke.

Har du spørsmål om vaksinasjon? 

Vi har opprettet et eget telefonnummer 66 71 59 50 for spørsmål knyttet til vaksinasjon i Asker. Der kan du få hjelp til å registrere deg for vaksinering, eller svar på spørsmål om vaksinasjonskø i Asker. 

Telefontid:

 • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08:30 til 20:00.
 • Torsdag: 10:00 til 20:00.

Telefonen er stengt i matpause mellom 11.30 og 12.00 og mellom 17.30 og 18.00

Har du spørsmål om egen helse og vaksine, ta kontakt med fastlegen din. 

Informasjon om vaksinering på andre språk

Koronavaksine på 1-2-3

Plakat og lydfiler på ulike språk om koronavaksine på 1-2-3 fra Folkehelseinstituttet 

Koronavaksinasjon i Asker (pdf)

Engelsk, litauisk, tigrinja, polsk, urdu, arabisk, Kurdisk sorani, dari farsi og somali

Registrering til vaksinasjonskø (video)

Engelsk, litauisk, tigrinja, polsk, urdu, arabisk, somali

Her får du informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavaksine på ulike språk

Nasjonal informasjonstelefon på ulike språk

Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. 
Ring 815 55 015. Der vil du få en tastemeny som tar deg til rett språk. Telefonen er betjent alle virkedager fra klokken 08:00 til 15:30. 

Hvor blir jeg vaksinert?

Er du over 75 år eller i risikogruppene, er det i all hovedsak fastlegen som vaksinerer deg. Du blir kontaktet direkte av fastlegen din. 

Aldersgruppene fra 18 til 74 år vaksineres i hovedsak på én av våre to vaksinasjonsklinikker i Lensmannslia 4 og Tofte samfunnshus i Vestre Strandvei 2.

Kan jeg velge vaksinasjonsklinikk? 

Det er i utgangspunktet postnummeret ditt som bestemmer hvor du får vaksinen din. Innbyggere med postnummer 3490 Klokkarstua, 3480 Filtvet, 3484 Holmsbu, 3483 Kana og 3482 Tofte, bli koronavaksinert på Tofte samfunnshus. Resten av innbyggerne i Asker vaksineres i Lensmannslia 4.

Har du spørsmål om vaksinasjonsstedet? Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen 66 71 59 50. 

Kan jeg utsette vaksinasjonstimen? 

Asker kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger om hvem som skal prioriteres for koronavaskine. Vi anbefaler at du tar imot vaksinen når du får tilbud om det. Ved tildelt time for vaksinering, forplikter du deg også til tidspunktet for dose to.

Får jeg transport til vaksinasjonsklinikken? 

Ja, dersom du krysset av for behov for transport da du registrerte deg i vaksinekø. Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen 66 71 59 50, så finner vi en løsning. 

Mer om vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4: 

 • Asker kommune har etablert vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia 4.
 • Vaksinasjonsklinikken er i gangavstand fra Asker stasjon og Asker bussterminal.
 • Vaksinasjonsklinikken har god fremkommelighet for rullestolbrukere.
 • Vaksinasjonsklinikken har i hovedsak åpent på hverdager mellom klokken 08:30 og 21:20, men åpningstidene vil avhenge av antall vaksinedoser kommunen får fra Folkehelseinstituttet. 

Mer om vaksinasjonsklinikken på Tofte samfunnshus: 

 • 12. april åpner vi vaksinasjonsklinikk på Tofte samfunnshus i Vestre Strandvei 2.
 • Her vil innbyggere med postnummer 3490 Klokkarstua, 3480 Filtvet, 3484 Holmsbu, 3483 Kana og 3482 Tofte bli koronavaksinert.  
 • I utgangspunktet er det satt av én til to dager (onsdag og torsdag) med vaksinasjon på Tofte samfunnshus, men det vil avhenge av antall vaksinedoser kommunen får fra Folkehelseinstituttet. 
 • Storsalen i samfunnshuset kan leies ut de dagene det ikke er vaksinering, i tråd med kommunens smittevernregler. 

Praktiske tips om vaksineringen

 • Har du luftveissymptomer eller feber, må du holde deg hjemme. Ring oss på vaksinasjonstelefonen 66 71 59 50 om du har spørsmål. 
 • Har du særskilte behov for støtte, kan du ha med deg en ledsager. Øvrige kommer alene.
 • Kom presis til timen, maksimalt fem minutter før. 
 • Vær forberedt på å måtte vente utendørs. 
 • Bruk munnbind og sprit hendene.
 • Ha på en singlet eller t-skjorte, slik at vaksineringen går raskt. 
 • Du blir tatt imot av verter som viser deg vei inn til vaksinasjonsklinikken. Følg også skilt som er satt opp inne. 
 • Når du er ferdig vaksinert og har sittet til observasjon i minst 20 minutter, setter vi pris på at du så raskt som mulig forlater vaksinasjonsklinikken. Da får vi en effektiv vaksinering for alle.

Koronavaksiner 

Helsemyndighetene har oppdatert informasjon om godkjente vaksinetyper som vi får tildelt i Asker. Les mer om koronavaksiner på helsenorge.no

Pfizer

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk

Moderna

Informasjon om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk

AstraZeneca

Den 11. mars besluttet Folkehelseinstituttet (FHI) en midlertidig pause i vaksinering med AstraZeneca-vaksine i Norge. 26. mars besluttet FHI å forlenge pausen til AstraZeneca-vaksinen til 15.april

Som følge av dette er AstraZeneca-vaksineringen i Asker også satt på vent.

Les mer om hva kommuneoverlege Meera Grepp sier om følgende dette får lokalt i Asker.  

Bivirkninger etter vaksinering? 

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett reaksjon/bivirkning 1-3 dager etter vaksineringen. 

Dersom du opplever kraftig eller uvanlig reaksjonen etter vaksinering, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din for å avklare om det skyldes vaksinen eller andre forhold.

Les mer om symtpomer etter koronavaksine på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Aldri før har vi jobbet mer effektivt med å utvikle og godkjenne vaksiner. Men hvordan er dette mulig? Svaret får du i denne filmen utviklet av Statens legemiddelverk. 

Hvor finner jeg vaksinasjonsklinikkene?