Vaksinering mot korona i Asker

Asker kommune tilbyr alle som bor i Asker koronavaksine. Den er gratis. 

Kort fortalt

Alle over 12 år som bor og oppholder seg i Asker får tilbud om vaksinasjon. 

Har du ikke fått tilbud om vaksine? Ta kontakt med vaksinetelefonen 66 71 59 50 for time til vaksinasjon.

Vaksinasjonsklinikken er i Lensmannslia 4. 

Drop-in-vaksinering

Vi tilbyr drop-in-vaksinering for alle over 12 år på Vaksinasjonsklinikken.

 • Mandag 20.09 kl. 10.00-20.00
 • Tirsdag  21.09 kl. 10.00-20.00
 • Torsdag 23.09 kl. 10.00-14.00
 • Fredag 24.09 kl. 10.00-14.00
 • Onsdag 29.09 kl. 16.00-20.00

Vi minner om:

Er du under 16 år må du ha samtykkeskjema utfylt av begge foresatte.
Ikke møt til vaksinasjon hvis du er forkjølet.
Ikke møt til vaksinasjon hvis du er i karantene.

Husk legitimasjon (ID-kort).

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose

Spesialisthelsetjenesten vil identifisere og varsle de pasientene som skal få tilbud om 3. dose direkte.

Pasienten må ha dokumentasjon som kan fremvises kommunens vaksinasjonstjeneste som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper.

Hvem får tilbudet om tredje dose?

Gruppe 1:
Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2:

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for tredje vaksinedose:

Abatacept (Orencia®) Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) Anakinra (Kineret®) Azathioprin (Imurel®) Baricitinib (Olumiant®) Belimumab (Benlysta®) Brodalumab (Kyntheum®) Certolizumab pegol (Cimizia®) Ciklosporin (Sandimmun®) Cortison >100 mg daglig >1mnd Cyclofosfamid (Sendoxan®)1 Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd Etanerecept (Enbrel®, Benepali®) Filgotinib (Jyseleca®) Fingolimod (Gilenya®) Golilumab (Simponi®) Guselkumab (Tremfya®) Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd Iksekizumab (Talz®) Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 Leflunomid (Arava®) Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd Mykofenolat (Cellcept®) Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3 Omalizumab (Xolair®) Ozanimod (Zeposia®) Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd Rilonacept (Arcalyst®) Risankizumab (Skyrizi®) Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3 Secukinumab (Cosentyx®) Sulfasalazin (Salazopyrin®) Takrolimus (Prograf®) Tocilizumab (RoActemra®) Tofacitinib (Xeljanz®) Upadacitinib (Rinvoq®) Ustekinumab (Stelara®) Vedolizumab (Entyvio®) 1Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd. 3 2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. 3 Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Hvem skal få tilbudet om dose 3-vaksinering, se FHIs nettsider

Bestill time hos Vaksinasjonsklinikken

Du kan ta direkte kontakt med vaksinasjonstelefonen i Asker for å bestille time til vaksinasjon dersom du har:

 • notat fra sykehuset som bekrefter at du har diagnoser tilhørende gruppe 1
 • dokumentasjon på at du bruker immundempende medisiner som nevnt i gruppe 2
 • brev fra spesialisthelsetjenesten.

Registrer deg for time til dose 3 her 

eller ring Vaksinasjonstelefonen 66 71 59 50 for time til vaksinasjon

Vaksinasjon finner sted

 • Mandag 20. september kl. 08.30-20.00
 • Tirsdag 21. september kl. 08.30-20.00

Sted: Vaksinasjonsklinikken, Lensmannslia 4.

12-15-åringer tilbys koronavaksine

Vaksinasjon tilbys årskull 2006 til 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12 til 15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon.

Ungdom i denne alderen som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering. 

Les mer om når og hvordan 12- til 15-åringer skal vaksineres

Vaksinasjon av ungdom 16- og 17-år 

Alle født i 2004 og 2005 får tilbud om vaksinasjon. 

De som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foresatte. 

Vi vil vaksinere 16- og 17-åringer i begynnelsen av september (uke 35/36).

Har du hatt covid-19 skal du vente tre måneder før vaksine.

Les mer om når og hvordan 16- og 17-åringene skal vaksineres.

Vaksine til ungdom med risiko for alvorlig sykdom 

Ungdom fra 12 til 17  år med høy risiko for alvorlig sykdom, alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, kan få tilbud om vaksine i samråd med fastlege og eller spesialist.

Les mer om enkeltgrupper og koronavaksine på nettsidene til FHI

Hvordan registrere deg til vaksinekø 

Vi oppfordrer alle som er 18 år (også de født i 2003) og bor eller oppholder seg i Asker, til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggere har mottatt tilbud om vaksine.

Registrér deg til vaksineskø her

Her kan du registrere deg selv (eller på vegne av andre) ved å logge inn med BankID.

Har du registrert feil opplysninger?

Da kan du logge deg inn i Helseboka og registrerer deg i vaksinekø på nytt. Da vil opplysningene du har lagt inn sist være det som gjelder.

Befinner du deg i en annen kommune eller i utlandet?

Hvis du bor i en annen kommune enn Asker over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter den kommunen for å høre hvordan du kan melde deg til vaksinasjon der. Dette gjelder ikke om du er turist eller på hytta i annen kommune.

Hvis du er bosatt i utlandet, men skal være i Asker en lenger periode samtidig som vi vaksinerer din gruppe, kan du få vaksinen her. Det forutsetter at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene.

Hvis du bor i Asker men ikke er folkeregistrert i kommunen ber vi deg registrere deg om du ønsker vaksine.

Til personer med D-nummer eller som ikke er folkeregistrert

Hvis du har eller venter på D-nummer, eller du bor i Asker men ikke er folkeregistrert eller ikke har BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime:

Ring Vaksinasjonstelefonen på telefon 66 71 59 50

Vaksinasjonstelefonen kan hjelpe deg med tilgang på tolketjeneste.

Hvordan og når bestille time

Bestilling av vaksinasjonstimer

Når du har registrert deg for vaksinasjon, stilles du i vaksinasjonskø. Du får beskjed fra kommunen via SMS når det er din tur å bestille timer for vaksinasjon.

Ettersom vi foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, kan det ta lang tid fra du registrerer deg til du blir kontaktet for timebestilling.

 • Trykk på lenken du mottar i SMS for å bestille time.
 • Velg to tidspunkt i samme bestilling; for dose 1 og dose 2. De to dosene blir satt med 12 ukers mellomrom.
 • Når du har bestilt time, får du en bekreftelse på SMS. Dersom du ikke får en SMS, har du ikke fullført bestillingen. Fullføring gjør du ved å trykke på ‘send’ på bestillingssiden.
 • Bestillingen bekreftes deretter på SMS. Med en gang du er registrert mottar du to SMS'er for å bekrefte time 1 og 2. I tillegg mottar du SMS om egenerklæring.
 • Møt opp til tid og sted oppgitt for vaksinering.

Det kan bli kort tid mellom du får SMS-innkallingen og den oppsatte timen.

Behandling av personopplysninger

Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til sine innbyggere. Dette ansvaret følger blant annet av smittevernloven § 3-8 og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2, jf. smittevernloven § 7-1.

For å vite hvem som skal vaksineres og for å kunne prioritere deg som innbygger inn i riktig kategori for vaksinering iht. føringer gitt av de nasjonale helsemyndighetene, må vi samle inn personopplysninger om deg, herunder enkelte helseopplysninger. Når du registrerer deg for vaksine er dette frivillig, og du kan når som helst gå inn i løsningen og slette registreringen og opplysningene om deg selv.

Når du har mottatt vaksinen journalføres dette, fordi kommunen er pliktig å dokumentere det i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalforskriften. Journalen skal blant annet inneholde «relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen», jf. helsepersonelloven § 40.

I vaksinasjonssammenheng vil dette blant annet innebære vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, ev. styrke og dosestørrelse. Opplysninger om hvilken vaksine du har fått mv. blir videre sendt til FHI sitt SYSVAK-register i medhold av SYSVAK-registerforskriften.

Kommunen vil ikke benytte personopplysningene dine for andre formål enn for å tilby vaksinering og å journalføre helsehjelpen som er gitt.

Løsningen kommunen benytter i forbindelse med vaksineringen (Helseboka) tilfredsstiller krav som følger av personvernforordningen. Kommunen har inngått databehandleravtale med leverandøren.

Leverandøren er videre godkjent av Norsk Helsenett.

Se nærmere om hvordan Asker kommune behandler personopplysninger her: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/personvernerklaring/.

Spørsmål?

Har du problemer med å registrere deg - eller har andre spørsmål om vaksinering, ber vi deg om å kontakte vaksinasjonstelefonen på 66 71 59 50.  

Telefontider:
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30 til 14.30.

Telefonen er stengt i matpausen mellom 11.30 og 12.00 

Har du spørsmål om egen helse og vaksine, ta kontakt med fastlegen din. 

Informasjon til deg som skal vaksineres

Når du skal vaksineres - praktisk info

Vaksinasjonsklinikken ligger i Lensmannslia 4 nær Asker sentrum.

Kan jeg utsette vaksinasjonstimen? 

Asker kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger om hvem som skal prioriteres for koronavaskine. Vi anbefaler at du tar imot vaksinen når du får tilbud om det. Ved tildelt time for vaksinering, forplikter du deg også til tidspunktet for dose to. 

Kan jeg møte til vaksinasjonstimen når jeg er i karantene?

Nei, hvis du er i karantene eller har forkjølelsessymptomer kan du av smittevernhensyn ikke møte til vaksinasjon. Du må da avbestille timen din og bli satt opp til ny time. Les mer om hva som gjelder for deg som er i karantene på helsenorge.no

Får jeg transport til vaksinasjonsklinikken? 

Ja, dersom du krysset av for behov for transport da du registrerte deg i vaksinekø. Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen 66 71 59 50, så finner vi en løsning. 

Mer om vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4: 

 • Asker kommune har etablert vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia 4.
 • Vaksinasjonsklinikken er i gangavstand fra Asker stasjon og Asker bussterminal.
 • Vaksinasjonsklinikken har god fremkommelighet for rullestolbrukere. Bevegelseshemmede med bil kan parkere på parkeringsplassen rett utenfor vaksinasjonsklinikkens lokaler i Lensmannslia 4. Følg skilting. 
 • Øvrige innbyggere kan parkere mellom Asker brannstasjon og Lensmannslia. Her er koordinatene for parkeringsplassen. Parkering er gratis og du trenger ikke registrere bilen på automat.
 • Vaksinasjonsklinikken har i hovedsak åpent på hverdager mellom klokken 08.30 og 21.40, men åpningstidene vil avhenge av antall vaksinedoser kommunen får fra Folkehelseinstituttet. 
 • Møt til vaksinetime tidligst 15 minutter før du har time.
 • Av smittevernhensyn ber vi deg om å ikke ta med barn, men komme alene til Vaksinasjonsklinikken. Må du ha med små barn ber vi om at disse sitter i bilsete eller vogn. 
Informasjon om ulike vaksinetyper

Helsemyndighetene har oppdatert informasjon om godkjente vaksinetyper som vi får tildelt i Asker.

Les mer om koronavaksiner på helsenorge.no

Pfizer

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk

Moderna

Informasjon om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk

AstraZeneca

AstraZeneca ble brukt i Norge fram til 11. mars 2021. Nå er den tatt ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Grunnen til det er sjeldne og alvorlige vaksinebivirkninger i form av lave blodplater, blodpropper og blødninger.

Les mer om hva kommuneoverlege Meera Grepp sier om følgende dette får lokalt i Asker.  

Janssen-vaksinen

Vaksinasjonsklinikken og vaksinasjonskontoret i Asker tilbyr ikke Janssen-vaksinen. Vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet.

Informasjon om Janssen-vaksinen finner du på helsenorge.no

Bivirkninger etter vaksinering? 

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett reaksjon/bivirkning 1-3 dager etter vaksineringen. 

Dersom du opplever kraftig eller uvanlig reaksjonen etter vaksinering, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din for å avklare om det skyldes vaksinen eller andre forhold.

Les mer om symtpomer etter koronavaksine på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Utvikling og godkjenning av koronavaksiner?

Les mer om prosessen rundt utvikling og godkjenning av koronavaksiner på Folkehelseinstituttets nettsider

Hvilken vaksine får jeg?

Asker kommune vaksinerer med de to mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna. Erfaringene er gode fra land der innbyggere har fått en dose med hver. 

For å sikre fremdriften i vaksineringen anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) en kombinasjon av de to mRNA-vaksinene. Les mer om dette på FHI sine sider.

Dermed vil noen av innbyggerne i Asker som har fått vaksinen fra Pfizer som dose 1, få Moderna som dose 2. Det vil ikke være anledning for innbyggerne å velge vaksinetype, men når du møter opp til timen din på vaksinasjonsdagen vil du få beskjed om hvilken vaksine du vil motta.

Informasjon om vaksinering på andre språk

Plakater, videoer, lydfiler på andre språk

Koronavaksine på 1-2-3

Plakat og lydfiler på ulike språk om koronavaksine på 1-2-3 fra Folkehelseinstituttet 

Koronavaksinasjon i Asker (pdf)

Engelsk, litauisk, tigrinja, polsk, urdu, arabisk, Kurdisk sorani, dari farsi og somali

Registrering til vaksinasjonskø (video)

Engelsk, litauisk, tigrinja, polsk, urdu, arabisk, somali

Her får du informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavaksine på ulike språk

Nasjonal informasjonstelefon på ulike språk

Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. 
Ring 815 55 015. Der vil du få en tastemeny som tar deg til rett språk. Telefonen er betjent alle virkedager fra klokken 08:00 til 15:30. 

Etterregistrering av koronavaksine tatt utenfor Norge

Vi ber deg ta kontakt med private helsetjenester for etterregistrering av koronavaksine da dette ikke er en prioritert oppgave for fastleger eller kommunehelsetjeneste. 

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet i SYSVAK, uavhengig av hvor de er tatt, forutsatt at vaksinene er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Vaksinene som er godkjent av EMA er vaksinene fra Pfizer, Moderna, Astrazeneca og Johnson & Johnson.

For å kunne etterregistrere koronavaksiner må du også ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Registreringen kan skje før reise til Norge.

Se helsenorge.no for mer informasjon 

Statistikk og kart over vaksinasjonklinikkene

Vil du se statistikkene fra mobil eller nettbrett, anbefaler vi å bruke denne mobilversjonen.