Helsestasjonene og koronasituasjonen

Helsestasjonene i Asker har fortsatt noe redusert kapasitet.

Vi prioriterer som tidligere de minste barna, vaksinasjoner og de med ekstra behov for oppfølging.  Vi tilbyr også hjemmebesøk igjen.

Alle som har fått barn blir oppringt av jordmor eller helsesykepleier 1-2 dager etter hjemkomst fra sykehuset og vi avtaler videre oppfølging.

Trygghet og hygiene

Helsestasjonen skal være et trygt sted å komme og vi har stort fokus på hygiene. Vi har planlagt driften slik at det ikke skal være for mange på venterommet. Vi kommer også til å holde noe avstand der det er mulig.

Vi ber om at kun en foresatt følger barnet til helsestasjonen og at søsken ikke er med i denne perioden.

Har du eller barnet ditt symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer, skal du ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller e-post og få ny time.

Spørsmål, bekymret

Hvis du har spørsmål eller bekymringer for barnet ditt, ønsker vi at du ringer oss eller sender en e-post (ikke bruk personsensitive opplysninger i e-post).

Har du spørsmål om korona - finn flere muligheter for kontakt her.