Russeferingen i Oslo kommune satt på pause

All russerelatert aktivitet i Oslo kommune stanses til og med 8. juni. Dette gjelder også for russ som bor i Asker og går på skole i Oslo og tilreisende russ fra andre kommuner.

Oslo kommune har, i samråd med FHI, laget et hastevedtak om å stoppe all russefeiring i 1 uke, fra og med nå til og med tirsdag 8. juni.

Oslo gjør dette på grunn av rask økning i smitte blant russen, med store uoversiktlige nettverk som gjør det vanskelig å få oversikt over nærkontakter.

Test deg  

Vi anbefaler at russen i Asker tester seg en gang i uken, på vår teststasjon eller med selvtesting i regi av skolen. Dette gjelder også andre som har vært sammen med russen, inkl. elever fra kullene under.

Her kan du teste deg i Asker:

 • Hurtigtest selv-test: Flere av skolene gjennomfører selvtester. Ta kontakt med skolen din for mer informasjon. 
 • Vanlig test (PCR): Koronaklinikken på Vardåsen.

Koronaklinikken har god testkapasitet og kort ventetid, og russen er velkommen til å bestille time. Vi har satt opp ekstra timer fra kl. 14.30. 

Klikk her for å bestille time digitalt til koronatest.

Gjennom bestillingen får du forskjellige spørsmål som skal besvares. På spørsmålet "Har du de siste 10 dagene vært på et sted eller i en situasjon der du tenker at du kan ha blitt smittet?" Svar ja, skriv Asker, Asker.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med å bestille test, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99. Den er åpen hver dag mellom 08.15-15.15. 

Testing foregår utendørs i testtelt på parkeringsplassen til Vardåsen kirke i Vardefaret 40, 1388 Asker. 

Russeråd for Asker

 • Hold deg sammen med gjengen på bussen eller noen få venner blant russen. Ha oversikt over de som er på bussen, for å lette eventuell smittesporing. Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning.
 • Unngå å ta med ungdom som ikke er russ, i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.
 • Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene. Hold deg hjemme fra festen til du har fått svar på testen.
 • Hold god avstand til andre (minst én meter).
 • Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte., og bruk munnbind utenfor bussen, der du ikke kan holde én meter avstand.
 • Ikke del flaske med andre.
 • Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.
 • Skal du kose, kysse eller kline? Hold deg til én person.
 • Inntil 10 personer kan samles innendørs og 20 personer utendørs ved private sammenkomster.
 • Drikk vann, og husk å hvile innimellom!

Her kan du lese mer om russefeiring i Asker.  


Med ønske om en fortsatt trygg og smittefri russefering,

Kommuneoverlege
Meera Grepp