04.11: Kommuneoverlegens vurdering - uke 43

Kort fortalt

Risikovurderingen baseres på veiledning fra Folkehelseinstituttet (FHI), og gjennomføres ukentlig. Den påviste smitten i Asker samt regionale forhold ligger til grunn for Askers tall.

Asker kommune følger nasjonale regler og råd for smitteverntiltak.

Vaksinasjonsdekningen er høy og forventes å øke ytterligere. Oppfriskningsdose er tilbudt til de over 65 år, og de fleste beboere på sykehjem er nå beskyttet av 3. dose. Dette innebærer en betydelig lavere risiko for alvorlig covid-19 sykdom og overbelastning av helsevesenet, til tross for økende smittede i enkelte befolkningsgrupper.

Det er en økning av infeksjoner med vanlig forkjølelses-virus, med høyere enn vanlig forekomst blant 0-4 åringer. FHI anbefaler at influensavaksine prioriteres foran 3. dose koronavaksine, da det er viktig å beskytte de eldste for samtidig influensasykdom. To doser koronavaksine gir en god dekning også etter seks måneder.

Det har vært økende smittetrend for covid-19 de siste ukene. Andelen ukjent smitte er nå 21 %.  

Testaktiviteten er noe økende - andel testede med positiv prøve er fortsatt høyt. Det er mulig at en del personer med luftveissymptomer ikke tester seg, eller er uregistrert, da de har brukt hjemmetester. FHI beregner at mindre smitte påvises nå, og antar at påvist smitte ligger på ca 50% av reell smitteforekomst.

Ca. 56% av de smittede er over 18 år og ca. 40 % av smittede over 18 år er uvaksinert. Det er en høyere forekomst av smitten i gruppen 7-12, 13-18 år og 30-50 år.

Det har vært én ny innleggelse på sykehus den siste uken.

Smittemønsteret er fortsatt mindre klynger og spredte tilfeller. Det er et større utbrudd ved Østhellinga barnehage som overvåkes nøye. Vi har innført nytt tiltak i barnehagen med regelmessig testing for alle barn og ansatte. For øvrig er det normal hverdag med økt beredskap, som innebærer fortsatt hygienetiltak og "bli hjemme når du er syk". I tillegg er det innført bruk av munnbind ved kontakt under 1 meter for ansatte på sykehjem.  

Målet med tiltakene er å begrense smitten samt beskytte sårbare pasienter. Det vil være toleranse for høyere smitte nå enn tidligere, på grunn av lavere sykdomsbyrde med mindre belastning på sykehus og lavere risiko for alvorlig sykdom. Asker har nå 250 nye smittede per 100 000 innbyggere over14 dager. Det er fortsatt god kapasitet i helse- og omsorgstjenesten, men fastlegene og legevakt rapporterer økt press på tjenestene med økt luftveissykdom.    

En gjennomgang av indikatorene sett i samfunnsmedisinsk sammenheng, fører til følgende oppsummering: 

Til tross for økende smittetrend siste ukene er sykdomsbyrden vurdert som fortsatt relativt lav. Per i dag klarer vi å begrense smitten i klyngene og utbruddet er bremset. Testkapasiteten opprettholdes. Økende sosial aktivitet samt vintersesong vil sannsynligvis føre til økende smittetall. På grunn av vaksinedekningen forventes det fortsatt lav sykdomsbyrde med mindre alvorlig sykdom og relativ få innleggelser. Det er fortsatt god nok kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.  

På grunn av usikkerhet med hensyn ttil utvikling av smitten med påfølgende økt belastning på helsetjenesten, vurderes risikonivået å ligge mellom 1 og 2.

Konklusjon: Asker kommune vurderes å være på risikonivå 2.