11. januar: Endringer i gyldighet for koronasertifikatet

Fra 1. februar vil fullvaksinasjon kun gi gyldig koronasertifikat i 270 dager fra siste vaksinedose.

EU besluttet før jul å innføre endringer i gyldigheten i koronasertifikater. Fullvaksinerte må derfor, etter 1. februar 2022, ta oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 dager (som tilsvarer rundt 9 måneder) for å ha et fortsatt gyldig EU-koronasertifikat.

Dersom man har tatt eller tar oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.

Gjennomgått covid-19 erstatter ikke oppfriskningsdose, men gir fortsatt gyldig koronasertifikat i 180 dager.

Les mer om endringene og hva dette betyr hos fhi.no

Les mer om koronasertifikatet og hva det kan brukes til på helsenorge.no