Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

11. november: Asker og Bærum stenger treningssentre og innfører skjenkestopp

Asker og Bærum kommuner har vedtatt svært inngripende tiltak for å forebygge smitte, med lokale tilpasninger. Etter å ha mottatt en sterk henstilling fra nasjonale helsemyndigheter på bakgrunn av for høy mobilitet i samfunnet, innkaller ordførerne formannskapene til ekstraordinært møte i dag.

- Vi anbefaler å stenge treningssentre og stopper skjenkingen med umiddelbar virkning, etter at vi fått en tydelig henstilling fra helsemyndighetene.

Vi ser også at åpne treningssenter og serveringssteder med skjenkebevilling fører til at vi ikke klarer å etterleve det aller viktigste nå, nemlig at vi alle skal holde oss mest mulig hjemme, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog og ordfører Lene Conradi. De legger til at det er for høy mobilitet i samfunnet nå.

- Vi inviterer formannskapet i kommunene til å endre våre forskrifter slik at vi blir tilnærmet like Oslos. Det innebærer også nedstengning steder der folk møtes for aktivitet, som svømmehaller, bowling og lignende, sier ordførerne.

– Dette får svært uheldige konsekvenser for næringene, men vi ser oss nødt til å følge nasjonale helsemyndigheters klare melding, legger de til.

- Vårt budskap er: Hold deg mest  mulig hjemme, og reduser antall nærkontakter.

Asker kommune og Bærum kommune innkaller sine respektive formannskap til møter i dag kl. 15.