12. november: Smitten øker - tydelige råd fra kommuneoverlegen

Kommuneoverlege Meera Grepp understreker at pandemien ikke er over, og kommer her med noen tydelige råd for å forebygge og begrense smitten i samfunnet.

- I vår region er antallet nye tilfeller igjen stigende, men heldigvis ser vi ingen kraftig økning i covid-relaterte sykehusinnleggelser. Samtidig ser vi at forekomsten av luftveisinfeksjoner generelt er høyt og at det øker presset i fastlegeordningen og legevakten.

Høy forekomst av luftveissmitte fører også til sykefravær blant helsearbeidere på grunn av egen og sine barns sykdom, sier Grepp.

Hun understreker at den totale byrden av dette legger press på tjenestetilbudet i kommunene, og at kommunen følger de nasjonale føringene.

- Vi følger situasjonen tett, har jevnlig kontakt med nasjonale smittevernmyndigheter og nabokommuner, og har en god oversikt over situasjonen i Asker nå. Vi må hele tiden være klar til å gjøre nødvendige endringer når det er behov for det, sier Grepp.

Anbefalinger

For å hindre at smitten stiger så mye at tjenestetilbudet trues, anbefaler kommuneoverlegen nå følgende:

  • Vær hjemme når du er syk.
  • Ha lav terskel for å teste deg mot covid-19.
  • Last ned smittestopp-appen til FHI.
  • Vask hender når du kommer hjem, og benytt spritdispensere i det offentlige rom
  • Har du et yrke der jobben din enkelt kan gjøres hjemmefra, ha dialog med sjefen din om dette er aktuelt for deg.
  • Har du ikke vaksinert deg enda? Ta kontakt med ditt lokale vaksinekontor.

Kommuneoverlegen legger til at Asker kommune nå:

  • innfører bruk av munnbind i helse- og omsorgstjenesten der ansatte ikke kan holde tilstrekkelig avstand til brukere/pasienter som har risiko for alvorlig sykdom.
  • skjerper smittesporing og testing ved skoler og barnehager, og vil nå ha jevnlig testing der det er utbrudd i skoler og barnehager. 

Vaksinasjon

- Asker kommune jobber intenst med å øke vaksinegraden i samfunnet. Vi oppfordrer alle som ikke har vaksinert seg til å ta imot tilbudet om vaksine, sier kommuneoverlege Grepp.

Asker kommune har egen nettside om vaksinasjonsinformasjon.

Asker kommune vaksinerer nå aldersgruppen 65+ med en tredje oppfriskningsdose. I uke 46 åpner vi opp for vaksinering mot covid-19 på flere av våre innbyggertorg. Du må selv bestille time for vaksinasjon på Asker kommunes nettsider eller ved å ringe Vaksinasjonstelefonen 66 71 59 50.

Kommunedirektøren starter arbeidet med å planlegge gjennomføring av vaksinering av oppfriskningsdose (dose 3) for innbyggere i Asker mellom 18 og 65 år, da regjeringen nå planlegger for dette neste år. En slik dose skal settes først når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose. Det presiseres imidlertid at kommunene skal prioritere dose 1 og 2 til de som ikke har dette, 3. dose til innbyggere med nedsatt immunforsvar, samt innbyggere over 65 år jfr. FHI.

Nasjonale tiltak fredag 12. november

Regjeringen har fredag 12.november lagt fram nasjonale råd og tiltak.