Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

13. mars: Alle politiske møter avlyses

På grunn av den internasjonale og nasjonale krisesituasjonen, avlyser Asker kommune alle politiske møter frem til påske.

Rådhus
Asker rådhus Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

- Det er en helt spesiell tid vi nå går inn i – både privat, på jobb og i politisk sammenheng. At regjeringen har iverksatt de sterkeste preventive virkemidler og tiltak i Norge i fredstid er dramatisk. Vi er alle berørt av den internasjonale og nasjonale krisen, sier ordfører Lene Conradi som fredag 13. mars ledet det første møtet i kriseledelsen i den nye kommunen.

Kriseledelse satt

Hun understreker at kommunens kriseledelse er satt for å forsterke den samlede innsatsen.

- Vi har besluttet at alle politiske møter frem til påske avlyses, men at jeg gjør løpende vurdering av hvorvidt formannskapet skal innkalles ved behov, sier Conradi.

Hva som skjer etter påske vil hun komme tilbake til avhengig av situasjonen og hvorvidt kommunen fortsatt har kriseledelse. Det vil bli lagt til rette for at eventuelle formannskapsmøter fortrinnsvis avholdes digitalt eller med smittevernsforebyggende tiltak.

Beredskapssituasjon 

Avlysningene skjer på grunn av at kommunen er i en beredskapssituasjon, av smittevernhensyn samt av kapasitetshensyn da det fremover vil være viktig å kunne omdisponere ressurser fortløpende for å kunne håndtere situasjonen med koronaviruset.

- Det viktigste nå er at vi med våre store ressurser gjør alt vi kan for å bidra til smittereduksjon og iverksetter de omfattende tiltakene på en god måte – og tar godt vare på de mest sårbare innbyggerne i denne situasjonen. Vi legger alt annet til side for å ivareta samfunnskritiske funksjoner, sier hun.

Kommunens ansatte er godt forberedt og har allerede gjennomgått beredskapsplanene sine og iverksatt en rekke tiltak innenfor tjenesteområdene.

- Noen av våre ansatte, spesielt innen helse, vil stå i sterkt press over lang tid – og mange andre vil på ulike måter måtte omdisponeres til å bidra for å holde hjulene i gang fremover, sier ordføreren. 

Samarbeid med frivillige

Ordføreren sier også at kommunen er klar for å samarbeide med de gode ressursene vi har rundt oss i samfunnet, og har allerede etablert kontakt med frivillige organisasjoner i forberedelsesfasen. Kommunen vil involvere dem, kirken og næringsforeningen i tiden fremover med tanke på behov for bistand og samarbeid.

- Jeg har allerede fått mange oppmuntrende og hyggelige tilbakemeldinger fra de frivillige, og vet at mange å ønsker å stille opp i denne dugnaden. Tusen takk!