14. januar: Nye nasjonale tiltak fra fredag 14. januar

Regjeringen la fram nye nasjonale tiltak på en pressekonferanse torsdag kveld. Ett av tiltakene var å åpne for skjenking av alkohol fram til kl. 23, og at alkohol skal serveres ved bordene. Regjeringen åpner også for lettelser for barne- og ungdomsidretten.

Glad for lettelser

- Vi tar de nye nasjonale tiltakene fra regjeringen til etterretning, og er glad for at regjeringen nå gjør noen lettelser basert på de faglige rådene fra FHI og Helsedirektoratet.

Samtidig registrerer vi at regjeringen understreker betydningen av å holde kontroll på pandemien ved å fortsatt ha en del nasjonale tiltak for å begrense sykefraværsbelastningen og forebygge overbelastning i helsevesenet og viktige samfunnsfunksjoner.

- Vi støtter dette, da det kan bli vanskelig å holde samfunnet i gang ved en stor smittebølge og høyt sykefravær, sier ordfører Lene Conradi.

Møte i kriseldeselsen fredag

Det avholdes et ekstraordinært møte fredag i kriseledelsen om kommunens vurdering av endringer i nasjonale råd og regler og behovet for eventuelle lokale tiltak.

- Kriseledelsen vil i løpet av fredag 14. januar vurdere situasjonen ut ifra de nye gjeldende tiltakene, og hva dette betyr for Asker og for nabokommunene.

Det er et sterkt smittetrykk i Asker, og det er særlig aktuelt å se nærmere på tiltaksnivået i skoler og barnehager for å sikre tilstrekkelig bemanning og kunne tilby barn unge et mest mulig normalt tilbud, sier Conradi.

Kommuneledelsen følger situasjonen nøye, har tett kontakt med FHI og har beredskap for en kommende smittetopp.

- Vi oppfordrer til å ta vaksine, holde avstand og holde antallet nærkontakter nede, hun.

- Fint for lokal utelivsbransje

Ordføreren mener det er fint for den lokale utelivsbransjen at det nå blir lettelser knyttet til skjenkereglene, at det blir skjenking fram til 23 og at det skal foregå ved bordene.

- Det er både gledelig og viktig at den utsatte serveringsbransjen nå får mulighet for skjenking igjen - noe som er avgjørende viktig for deres overlevelse, sier Conradi.

- Det at regjeringen nå også gjenåpner for barne- og ungdomsidretten, er veldig gode nyheter for alle de barn og unge som har gledet seg til aktivitet, sier Conradi.

Gult nivå oppheves nasjonalt

Regjeringen ønsker nå å gå bort fra gult nivå i barne- og ungdomsskolen, men de åpner for lokale tiltak dersom det er nødvendig. De legger også opp til endring av nivået i videregående skole, ved at nasjonalt rødt nivå oppheves.

- Dette er noe vi må ta stilling til i kriseledelsen i Asker fredag, sier ordføreren.