Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

16. mars: Kommunen jobber på spreng for å redusere smittespredning

– Hele kommuneorganisasjonen jobber nå på spreng for å redusere smittespredning og legger samtidig til rette for å gi så gode tjenester som mulig i den svært krevende situasjonen vi står overfor, sier ordfører Lene Conradi.

I kriseledelsens møte mandag 16. mars ble det blant annet besluttet følgende:

  • Kommunen oppretter i løpet av få dager en egen korona-poliklinikk ved Borgen helsestasjon. Denne vil være bemannet med lege og sykepleier.
  • Kommunen oppretter i løpet av kort tid en ambulant tjeneste for prøvetaking av personer som ikke kan komme seg til legevakten på egen hånd.
  • Arbeidet med smitteoppsporing blir forsterket.
  • Kommunen opprettet en koronatelefon torsdag 12. mars, og vil styrke bemanningen.
  • Kommunen ønsker å hente inn tilgjengelig helsepersonell blant annet sykepleierstudenter og lærlinger og andre aktuelle ressurser til å bistå i relevant arbeid når det blir behov for det for å sikre bemanning.
  • Barnehager og SFO ble av regjeringen besluttet stengt 12/3 for å redusere smitte av koronavirus. Detaljene knyttet til foreldrebetaling i barnehager og SFO i forbindelse med stenging må avklares i dialog med nasjonale myndigheter. Nærmere beskjed vil bli gitt så snart som mulig.
  • Frivillige organisasjoner er viktige samfunnsressurser også i en krise. Denne uka skal det være dialogmøte med frivilligheten for å se på samarbeidsformer for tiden framover. Kommunen kommer til å ta i bruk den digitale delingsløsningen - NyBy for å organisere frivillighetsarbeidet i kommunen.
  • Kommunen ber om at ingen benytter innendørs eller utendørs idrettsanlegg. Av smittevernhensyn er anleggene stengt, og det er ikke anledning til å bruke disse.

Vi minner om betydningen av å følge nasjonale råd og pålegg, vaske hendene og hoste riktig!